Agenda 2030 – handlingsplan för Sverige

Vid årsskiftet gick startskottet för arbetet med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna Agenda 2030. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I våras tillsatte därför regeringen en delegation som bland annat har i uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Hur arbetar delegationen med framtagandet av handlingsplanen? Vilka är slutsatserna hittills? Hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030? Lyssna till Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här: