Mark, makt och rättigheter – om situationen för landsbygdens kvinnor i Latinamerika

Trots att majoriteten av Latinamerikas småbrukare är kvinnor kontrollerar de endast 20 procent av den odlingsbara marken, och de saknar i hög uträckning tillgång till makt och politiskt inflytande. Lyssna till urfolksledaren Guillermina Kuno Huanca från Bolivia och småbrukarledaren Luz Dary Molina från Colombia när de berättar om situationen för landsbygdens kvinnor i respektive land och om deras organisationers arbete för att stärka kvinnors rättigheter. Samtalet leds av Marlene Sosa Mercado, Latinamerikagrupperna, och tolkas från spanska till svenska av Kerstin Edquist, FUF. Seminariet ägde rum den 21 mars 2019.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Publicerad: 25 mars, 2019