Guillermina Kuno Huanca, urfolksledare från Bolivia, och Luz Dary Molina, småbrukarledare från Colombia. Foto: Latinamerikagrupperna.

Mark, makt och rättigheter – om situationen för landsbygdens kvinnor i Latinamerika

Den intensifierade jakten på mark och andra naturresurser i Latinamerika slår extra hårt mot landsbygdens kvinnor. Trots att majoriteten av regionens småbrukare är kvinnor kontrollerar de endast 20 procent av den odlingsbara marken. När den odlingsbara marken minskar, minskar kvinnornas möjlighet att försörja sig och sina familjer. Regionens kvinnor saknar i hög uträckning tillgång till makt och politiskt inflytande. Trots motvind kämpar Latinamerikas kvinnor hårt för att höras, kräva och försvara sina rättigheter.

Två av dessa kvinnor som är urfolksledaren Guillermina Kuno Huanca från Bolivia och småbrukarledaren Luz Dary Molina från Colombia. De kommer till Sverige för att berätta om situationen för landsbygdens kvinnor i respektive land och om deras organisationers arbete för att stärka kvinnors deltagande i samhället och politiken.

FUF och Latinamerikagrupperna välkomnar dig till ett samtal om mark, makt och rättigheter. Samtalet leds av Marlene Sosa Mercado, programansvarig på Latinamerikagrupperna, och tolkas från spanska till svenska. Lokalen ligger en halv trappa ned utan hiss.


Guillermina Kuno Huanca är småbrukare, hantverkare och en av 36 kvinnliga ledare i den nationella styrelsen för den bolivianska kvinnoorganisationen Bartolina Sisa. Organisationen består av gräsrotsorganisationer från hela Bolivia och arbetar för att öka antalet urfolkskvinnor i beslutsfattande positioner. De är en referent på nationell och internationell nivå i förhållande till urfolks rättigheter och har ett starkt arbete mot FN.

Luz Dary Molina är representant för fackföreningsrörelsen Fensuagro och för föreningen för småbrukare i departementet​​Boyacá. Fensuagro är en av Colombias största småbrukar- och fackföreningsrörelser med över 80 000 medlemmar. Organisationen är medlem i det internationella småbrukarnätverket La Vía Campesina, som tillsammans med FAO och EU har fått i uppdrag av Colombias regering att särskilt följa upp implementeringen av den jordreform och landsbygdspolitik som fredsavtalet föreskriver.

Dela det här: