El Salvadors president kritiseras för cyberspionage och valutaändring

Under våren 2021 rapporterades det om en auktoritär utveckling i El Salvador som kantades av en militär stormning av parlamentet och avsättandet av flertalet domare i landets högsta domstol. Men hur har utvecklingen sett ur sedan dess?

Jo, bland annat har flera omstruktureringar av landets juridiska system har genomförts. De nya lagarna innebär att domare och åklagare över 60 års ålder, alternativt över 30 år på posten, automatiskt blir av med jobbet. Detta, menar kritiker, urholkar det nationella rättsväsendet då tillsättandet av nya domare bestäms av Högsta domstolen som i sin tur består till stor del av domare utsedda av nuvarande presidenten Nayib Bukele och hans allierade. Utöver detta röstade Högsta domstolen för möjliggörandet för president Bukele att ställa upp i omval. Tidigare har detta varit en omöjlighet då mandatperioden reglerats genom landets konstitution i försök att säkra demokratiska och legitima valprocesser.

Dessa steg har inte gått obemärkta förbi. Hård kritik har framkommit från såväl kongressledamöter som aktivister. En av de som har riktat skarp kritik gentemot de juridiska omstruktureringarna är kongressledamoten Anabel Belloso, tillhörande oppositionen.

– Staten slutade verka för att serva folket och förvandlades till att endast serva en enda person, skrev Belloso på Twitter i september i fjol.

Bitcoin införs som officiell valuta

Det är inte bara juridiska processer som har förändrats i El Salvador under det gångna året. I september 2021 antogs kryptovalutan Bitcoin som en officiell valuta i landet – något som har mött blandade reaktioner. President Bukele och regeringen menade å ena sidan att Bitcoin skulle möjliggöra en lättillgänglig och gränöverskridande valutahandel, och framförallt underlätta för att föra pengar tillbaka in i landet. Medan kritiker, å andra sidan, menade att Bukele agerade ansvarslöst och riskerar landets ekonomiska stabilitet i en valuta med hög riskgrad och oförutsägbarhet.

Bitcoin infördes under hösten 2021 som officiell valuta i El Salvador. Sedan dess har bland annat IMF kritiserat beslutet och vädjat till president Bukele att ångra beslutet. Foto: vjkombajn. Källa: Pixabay.

Även Internationella Valutafonden (IMF) och USA har riktat skarp kritik för införandet av Bitcoin och de lagändringar som avlöst varandra under året. Bland annat har IMF upprepade gånger uppmanat regeringen att dra tillbaka Bitcoin som officiell valuta och pekat på såväl finansiella, ekonomiska och juridiska sidoeffekter. Statsskulden beräknas uppgå till drygt 96 procent av landets BNP till 2026 om skulderna fortsätter i samma takt som i dag.

Studie avslöjar: journalister och aktivister har bevakats med spionageverktyg

I början av 2022 uppdagades ytterligare en skandal i landet. Ett trettiotal journalister och aktivister har systematiskt bevakats med hjälp av spionprogrammet Pegasus – som tidigare använts av regeringar i syfte att bevaka kritiker. Drygt 35 individer, mestadels hemmahörande på den regeringskritiska tidningen El Faro, har bevakats noga mellan sommaren 2020 fram till november 2021. Detta visar en forskningsstudie på det kanadensiska universitetet University of Toronto.

Forskaren John Scott-Railton, på forskningsinstitutet Citizen Lab tillhörnade University of Toronta, menar att det faktum att journalister och aktivister har bevakats i kombination med hot om fysisk skada och ett hårdare klimat gör situationen ännu mer oroande.

– Den här typen av händelser skulle kanske inte förvåna dig om det handlade om en diktatur, men El Salvador är en demokrati, om än bara på pappret, säger Scott-Railton.

Latinamerikachefen på människorättsorganisationen Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, är en av dem som riktat skarp kritik mot president Bukele och de ändringar som har gjorts i landets rättssystem. Foto: Center for Strategic & International Studies. Källa: Flickr.

Om den tidigare rapporten från våren 2021 visade på en antydan till en auktoritär stegring kan vi i dag se hur detta i stort sett fullbordats. Kritiken kommer från alla håll, men omvärlden står i stort sett handfallna med uteblivna alternativ för att hindra en avdemokratisering. Jose Miguel Vivanco, chef på Amerikaenheten på Human Rights Watch och kritiker mot president Bukele, är inne på samma spår och varnar för att landet kan befinna sig på samma rutt som Nicaragua och Honduras tidigare har gjort. 

– Demokratin i El Salvador står och väger på kanten mot avgrunden, säger Miguel Vivanco. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: