New Khalid Ebni Walid Girls' School. Foto: Anders Rosén

Gör biståndet nytta i Afghanistan?

Välkommen till ett seminarium om biståndets effekter i Afghanistan. Många länder och organisationer har bedrivit bistånd i Afghanistan, både humanitärt bistånd och mer långsiktigt utvecklingssamarbete, sedan Talibanregimens fall 2001. Det här seminariet kommer att belysa och försöka besvara frågor som:

• Vilken nytta gör bistånd när delar av landet är i krig?
• Går det att bedriva effektivt bistånd i ett land med utbredd korruption?
• Hur bedriver man bistånd som gynnar kvinnor och flickor när samhället präglas av patriarkala värderingar?

Medverkande:
Adam Pain, gästprofessor, Sveriges lantbruksuniversitet
Andreas Stefansson, generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
Karin Kronlid, utvecklingsanalytiker, Sida
Bengt Ekman (moderator), styrelsemedlem, Svenska Afghanistankommittén

Seminariet arrangeras av Svenska Afghanistankommittén i Stockholm och FUF. Seminariet är ett kulturarrangemang i samarbete med Folkuniversitetet.

Seminariet hålls på engelska.

Dela det här: