Twinning – institutionsutveckling genom myndighetssamarbete

“Twinning” syftar inom biståndet på den praktik då ett givarland stödjer institutionsutveckling i ett mottagarland genom samarbeten mellan ländernas institutioner. I Sverige arbetar exempelvis myndigheter som Skatteverket, SCB och Arbetsförmedlingen med att stödja låg- och medelinkomstländers uppbyggnad av liknande institutioner. Nu ska ni få lyssna till Bengt Lyngbäck, konsult vid NIRAS Indevelop och tidigare internationell chef vid Arbetsförmedlingen, som har lång erfarenhet av twinning. Seminariet ägde rum den 12 december 2016.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här: