Humanitära insatser i krigets skugga

Även i krig finns det lagar. Den internationella humanitära rätten är ett regelverk som ska ge ett särskilt skydd till medicinska uppdrag, sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar samt till sjuka och skadade. Men trots att människor som är skadade eller sjuka har rätt att få vård ser vi att sjukhus plundras, attackeras och bombas och sjukvårdspersonal riskerar att bli måltavlor och hindras från att utföra sina uppdrag.

Ofta sker detta därför att sjukvården inte uppfattas som neutral av de stridande parterna. Läkare utan gränser är en organisation som grundades ur humanitära tankar om alla människors lika värde, och en viktig del av organisationens arbete är också att berätta om de missförhållanden de ser. Men ibland är det svårt att vittna om krigets konsekvenser utan förlora sin trovärdighet som neutral aktör, och därmed riskera personalens tillträde och säkerhet.

I vilka konfliktdrabbade områden försvåras Läkare utan gränsers arbete av att krigets lagar inte respekteras? Vad kan och bör göras för att påverka? Hur hanterar Läkare utan gränser situationer där uppdraget att vittna ställs mot personalens tillträde och säkerhet?

Hanna Broberg har arbetat med Läkare Utan Gränser i 15 år, dels på kontoret i Stockholm inom kommunikation och insamling och dels på uppdrag i Sri Lanka, Kongo-Kinshasa, Papua Nya Guinea och Jemen. Hon besöker FUF för ett samtal om Läkare utan gränsers arbete med att hjälpa människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Seminariet anordnas av FUF:s seminariegrupp, som består av unga engagerade medlemmar i Stockholmsområdet. 

Dela det här: