Antibiotikaresistens – ett hot mot människan

Varje år beräknas ungefär 700 000 människor runtom i världen dö i infektionssjukdomar på grund av resistens mot olika läkemedel. Fattiga är de som drabbas värst. Vad har Sverige för roll för att motverka antibiotikaresistens i världen? I det här reportaget från Almedalsveckan 2017 hör du Anna Sjöblom(Läkare utan gränser), Anna Zorzet(ReAct) och Lawen Redar (riksdagsledamot, S). Reportaget gjordes av Klara Elzvik, Sara Holmberg, Marie Karlsson och Marcia Munoz.

Dela det här: