Agenda 2030 – den svenska samordningen

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå dom Globala målen. För det internationella arbetet kring målen ansvarar Utrikesdepartementet. Men hur samordnas UD:s Agenda 2030-arbete med de tematiska prioriteringarna inom biståndet och den feministiska utrikespolitiken? Och hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030? Lyssna till Magnus Lennartsson som är chef för enheten Global Agenda på UD.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här: