Agenda 2030 – makt, mutor och motstånd

Korruption fördjupar fattigdomen och undergräver demokratin, och är därför ett hot mot de Globala målen. Hur behandlas korruption i Agenda 2030? Och hur kan Sverige främja korruptionsbekämpning inom ramen för utvecklingsagendan? Ulla Andrén är ordförande för Transparency International Sverige och medarbetare på Sida. Hon gästade FUF den 31 maj 2017.

Kollar du hellre på webbsändningen av seminariet? Klicka här

Dela det här: