Visar 31 till 40 av totalt 1568 resultat.

Apropå landfokusering

Av: Charlotte Petri Gornitzka

Sidas budgetunderlag till regeringen, där vi bland annat trycker på vikten av att fokusera biståndet till färre länder, har skapat en debatt kring biståndet, i synnerhet bland personer och organisationer som är aktiva i biståndsarbetet. Det är bra, vi behöver få igång en mer livaktig diskussion på området, gärna också inom bredare grupper som annars […]

1 mars, 2013, Debatt

”Det framgångsrika biståndet” - den första boken inifrån om hur svenskt utvecklingssamarbete fungerar i praktiken.

Av: Jan Bjerninger

Biståndsdebattens redaktion har bett mig förklara varför jag skrivit ner mina erfarenheter av svenskt utvecklingssamarbete. Så sker i en bok som kommer ut i dagarna med den kanske provokativa titeln ”Det framgångsrika biståndet. Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken”. Jag tycker det finns problem med dagens svenska biståndsdebatt. Den baseras alltför mycket på förutfattade meningar eller […]

4 mars, 2013, Debatt

Inkoherens och brist på kriterier för att dölja politiskt beslut

Av: Jocke Nyberg

De skäl som Sidas generaldirektör och styrelse anger för att ”peka på möjligheten” att lägga ner det bilaterala biståndet till Colombia, Bolivia och Guatemala låtsas bygga på fakta och kriterier men är endast politiskt styrda. Det är uppenbart när man granskar skrivningarnas relation till gällande kriterier och budgetstrukturer. Argumentet om kostnadseffektivitet: Det finns många sätt att […]

6 mars, 2013, Debatt

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Av: Anders Nordström

Idag beräknas 70 % av världens fattiga vara kvinnor. Att leva som kvinna i ett samhälle med bristande infrastruktur och där tillgång till utbildning och hälsovård är begränsad innebär en rad risker. Bland dessa finns två som särskilt allvarligt drabbar flickor och kvinnors hälsa, risken att drabbas av livmoderhalscancer och risken för osäkra aborter och […]

8 mars, 2013, Debatt

Ytterligare några skäl till fortsatt svenskt bistånd till Latinamerika

Av: David Scott

Mot bakgrund av den pågående diskussionen kring ytterligare en landkoncentration inom biståndet, som eventuellt skulle betyda att detta fasas ut i Latinamerika, tycker jag det finns ytterligare några skäl till att biståndet borde behållas. För det första, nämner Charlotte Petri Gornitzka i Svenska Dagbladet att ”svenskt bistånd har fått i uppgift att arbeta mer och […]

12 mars, 2013, Debatt

Jämställdheten och biståndet

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Catharina Schmitz, Chris Coulter och Jessica Rothman

I två debattinlägg på SvD Brännpunkt (den 7 mars av Anneli Rogeman, Lena Sommestad, m.fl, och den 12 mars en replik av Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gorntizka) har det debatterats om kvinnor får del av det svenska biståndet och om det bidrar till ökad jämställdhet . Sverige har ett gott rykte när det kommer till […]

19 mars, 2013, Debatt

Befolkningspolitik och familjeplanering inom svenskt utvecklingssamarbete

Av: Carl Wahren

En tidigare kollega delgav mig vänligen ett ex av “Svenskt Utvecklingssamarbete 50 år”. Jag läste boken med stigande förvåning. Sveriges unika pionjärroll inom befolkningspolitik och kvinnocentrerad familjeplanering (fp) ignoreras totalt. Några exempel: Koreas väl integrerade fp-program med fokus på decentralisering och kvinnoutveckling (tusentals lokala Mothers Clubs)  var en strategisk del av landets exempellöst snabba modernisering och utveckling. Svenskt bistånd med tidigt stöd […]

20 mars, 2013, Debatt

Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken

Av: Inge Gerremo

Jag har med stort intresse läst Jan Bjerningers nyutkomna bok, Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken. Det är en hissnande resa i tid och rum i biståndets värld. Det gäller att vara påläst och hänga med i svängarna, men då ger boken en mycket intressant bild av det både författaren varit med […]

25 mars, 2013, Debatt

Vad ska hända med Nordiska Afrikainstitutet?

Av: Carin Norberg

Jag har under många åt följt Nordiska Afrikainstitutets utveckling. Under nittiotalet satt jag i styrelsen, senare Program-och Forskningsrådet. Mellan 2006 och 2012 ledde jag verksamheten vid institutet. Nu följer jag utvecklingen som engagerad privatperson. Det är i den egenskapen jag nu skriver. Förra året fick Statskontoret ett uppdrag av biståndsminister Gunilla Carlsson att utreda Nordiska […]

16 maj, 2013, Debatt