Vad ska hända med Nordiska Afrikainstitutet?

Av: Carin Norberg

Statskontoret föreslår att lägga ner och inordna delar av Nordiska Afrikainstitutets verksamhet under ett universitet utan att först analysera institutets unika kombination av forskning, utredning, kommunikation och dokumentation. Om verksamheten inlemmas i ett universitet kommer den på sikt att upphöra, skriver Carin Norberg, tidigare generaldirektör NAI

16 maj, 2013, Debatt