Programnära utvärderingar ger insikt och möjlighet till lärande

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos och Jessica Rothman

Utvärderingar borde fokusera på vad som fungerar, varför och vilka lärdomar som kan dras av det, istället för att bara kontrollera vad det svenska biståndet uppnår. När utvärderingar inte använts till mer än att lista resultat går tillfällen för lärande förlorade. Det skriver tre medarbetare till Indevelop, som i en ny rapport har sammanställt lärdomar från 71 utvärderingar som organisationen genomfört de senaste två åren.

30 augusti, 2013, Debatt

Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas?

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos, Janet Vähämäki, Jessica Rothman och Therese Brolin

Resultatfokus inom internationellt utvecklingssamarbete innebär inte nödvändigtvis bättre resultat. Det kan tvärtom vara kontraproduktivt. Vi som arbetar med frågorna är skyldiga att informera beslutsfattare om detta. Det menar Janet Vähämäki, Anna Liljelund Hedqvist, Jessica Rothman, Ian Christoplos och Therese Brolin

21 maj, 2013, Debatt

Jämställdheten och biståndet

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Catharina Schmitz, Chris Coulter och Jessica Rothman

Mycket arbete återstår för att i praktiken integrera jämställdhetsarbetet inom hela det svenska biståndet. Konkreta förbättringar kan göras inom planering, genomförande och uppföljning av biståndet för att nå de svenska målen om ökad jämställdhet. Lärdomar måste dras men också tillämpas i praktiken, skriver fyra representanter för InDevelop, som i en ny tråd bjuder in till att ge konkreta exempel på framgångar och utmaningar för jämställdhetsarbetet inom biståndet.

19 mars, 2013, Debatt