Debatt

Sida replikerar: Vi kan vår matematik

REPLIK Aftonbladets krönikör Lena Mellin drar allt för långtgående slutsatser av Riksrevisionens rapport om att nära hälften av budgeten för ett projekt gick till företaget som upphandlats för att administrera projektet. Företaget upphandlades i konkurrens och uppdraget omfattade mer än bara administration, replikerar Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka

Lena Mellin i Aftonbladet lyfter några frågor om våra matematikkunskaper i en krönika i dagens Aftonbladet (18/4) utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av Sida. Som alltid välkomnar vi Riksrevisionens granskningar för att det hjälper oss att bli ännu bättre i vårt arbete i de många gånger svåra miljöer vi verkar i. I nämnda granskning får vi exempelvis mycket beröm av Riksrevisionen för att vi utvecklat ett nytt system för att arbeta med bedömningar, kontroll och uppföljning av insatser i biståndet. Brister och svårigheter i hantering kommer alltid att finnas så länge vi har bistånd – så är det för alla som arbetar i miljöer med höga risker. Men vi som biståndsgivare blir allt mer systematiska i vårt sätt att upptäcka och åtgärda. Det visar inte minst vår senaste statistikrapport över misstankar om korruption i biståndet som vi presenterade i måndags (15/4).

Mellin väljer i sin krönika att lyfta fram ett fall där hälften av biståndet går till ”administration” av en så kallad Challenge Fund. Detta är givetvis ovanligt högt för att vara en biståndsinsats, vår egen förvaltning är till exempel ungefär sex procent. Programmet i fråga är det nydanande Innovations Against Poverty, ett globalt program där vi delar ut små stöd till företag vilka i sin tur utvecklar uppfinningar som har till syfte att motverka fattigdom. I just detta program, som är i en uppstartsfas, handlar det om mycket mer än administration. Det företag som är upphandlat av oss i konkurrens har också till uppgift att hantera omfattande ansökningsprocesser, göra urval, bedöma, följa upp, utvärdera, rapportera samt bygga kapacitet hos de små företag runt om i hela världen som får stöd. Det är små men många stöd, riskerna är höga och kräver extraordinär expertis.

Vi räknar rätt, men annorlunda än vi brukar, i detta fall.

Tvärtemot vad som framgår i Mellins krönika har vi uppmärksammat problemen och de har i de flesta fall redan åtgärdats

När det gäller det vattenprogram i Kenya där Riksrevisionen lyfter fram kritik så handlar det om brister som vi i samtliga fall har upptäckt genom våra gängse kontrollmekanismer, som årliga revisioner och genomgångar. Tvärtemot vad som framgår i Mellins krönika har vi uppmärksammat problemen och de har i de flesta fall redan åtgärdats. Uppföljning av brister sker fortlöpande. Sida accepterar aldrig att svenska biståndsmedel används för felaktiga syften eller för aktiviteter som inte överenskommits.

När det gäller Sidas kontroll på anställdas bisysslor kan vi bara hålla med Riksrevisionen att vi behöver tydligare processer för hur vi prövar och dokumenterar anställdas bisysslor. Vi har regelverk för detta men startade i januari i år ett projekt där vi ska ser över hur frågan om bisysslor ytterligare ska regleras, kommuniceras och följas upp.

Riksrevisionen kommer tack och lov att fortsätta granska oss och andra delar av statsförvaltningen, det är en viktig del av ett demokratiskt lands principer. Fria medier är också en viktig del av demokratin. I god publicistisk anda tycker vi att det borde vara självklart att ta in information från flera håll innan allt för långtgående slutsatser dras av en rapport.

Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör på Sida

 

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: