Fortsatt goda förutsättningar för svenskt bistånd i Latinamerika

Av: David Scott

REPLIK Det finns flera skäl att ifrågasätta motiven bakom Sidas förslag till utfasning av stödet till Bolivia, Colombia och Guatemala - att biståndet inte är kostnadseffektivt och kan göra större nytta i andra länder. Utfasningen hotar att rasera det latinamerikanska förtroendet för Sverige som byggts upp under decennier, skriver David Scott som tidigare utvärderat biståndet till Guatemala för den numera nedlagda utvärderingsmyndigheten Sadevs räkning.

28 februari, 2013, Debatt