Nyligen vann den ecuadorianska skogen Los Cedros en fejd mot landets statliga gruvföretag Enami EP, med stöd i Ecuadors grundlag om att skydda landets natur. Foto: Canva.

Nyhet

Naturen i Ecuador vinner kamp mot gruvbolag

Ecuadors högsta domstol stoppade nyligen planer på gruvbrytning i den artrika skogen Los Cedros med hänvisning till landets konstitution för naturens rättigheter. Landet är det enda i världen med en sådan konstitution, och händelsen öppnar upp för tankar om juridiska rättigheter för icke-mänskliga varelser är ett nödvändigt medel i kampen mot exploatering.

Naturens resurser i vardagligt tal förknippas ofta med sådant vi har användning av och sådant varje människa har rätt till. Dagens förhållningssätt till naturen där mänskliga intressen prioriteras har dock visat sig vara ohållbart.

I Ecuador finns ett annat miljöetiskt synsätt, där inte bara människor utan även naturen har rättigheter och besitter ett egenvärde som enligt landets grundlag måste respekteras. Lagstadgan förhindrar på så sätt exploatering av viktiga naturområden och beskyddar biologisk mångfald. Kanske måste även resten av världen normalisera en ny standard för rättigheter som inkluderar naturen, för att kunna skydda den från förstörelse.

Nyligen vann den ecuadorianska skogen Los Cedros en fejd mot landets statliga gruvföretag Enami EP, som tillsammans med kanadensiska partners hade planerat att utvinna koppar och guld i naturområdet. Skogen är känd för sin rika biologiska mångfald med flera utrotningshotade arter. Samtidigt är det en fysiskt och spirituellt viktig plats för urfolk. Med grundlagen i ryggen nekade Ecuadors högsta domstol planerna på utvinning.

Konstitutionen är den enda i världen med ett kapitel för naturens rättigheter. Artikel 71 beskriver att ”Moder jord”, eller Pachamama som det heter i Inkafolkets mytologi, har rätt att få sin existens fullt respekterad. Den planerade gruvutvinningen i Los Cedros skulle helt enkelt inskränka på skogens och ekosystemets rätt till liv, och gå emot grundlagen. Domen blev inte bara en vinst för de hotade arterna, utan även upprättelse för urbefolkning som kämpar för att kunna fortsätta leva i området.

Mänskliga rättigheter är ett begrepp som understryker individers lika värde och rätt till inflytande över sitt liv. Samtidigt är det en västerländsk idé som prioriterar människans intressen över icke-mänskliga varelser, vilka ofta enbart ges ett instrumentellt värde. Domen mot gruvutvinning i Los Cedros visar på hur lagstadgade rättigheter för naturen kan vara ett sätt att bevara viktiga miljöer. Konstitutionen kan också komma att bli en förebild för hur vi bör agera gentemot andra varelser.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: