Situationen i Afghanistan kan bli världens värsta humanitära kris, enligt FN:s livsmedelsprogram WFP. Foto: Pixabay.

Notis

Fortsatt humanitärt bistånd till Afghanistan

Efter att talibanerna tog över makten i Afghanistan i augusti 2021 har många länder minskat eller stoppat omfattande finansiering till landet. Men flera länder fortsätter med det humanitära biståndet.

Den försämrade humanitära situationen i Afghanistan har gjort att mer än 20 miljoner människor är i behov av hjälp, enligt FN. Externt bistånd utgjorde drygt 80 procent av Afghanistans budget innan regeringen störtades förra året. Men när talibanerna tog makten frystes drygt tio miljarder dollar i finansiella tillgångar av utländska institutioner och regeringar.

Trots strypningen av ekonomiska tillgångar har det humanitära biståndet fortsatt strömma in och vissa regeringar förklarade att detta stöd skulle vara undantaget från sanktioner.

USA har bidragit mest, följt av EU där bland annat Tyskland har tillhandahållit stora delar av humanitära biståndet. I oktober 2021 garanterade EU ytterligare en miljard dollar i humanitärt bistånd till landet. Afghanistans grannländer Indien, Kina och Pakistan har skickat mediciner, mat och andra förnödenheter genom olika hjälporgan.

Nio miljoner människor i Afghanistan, däribland en miljon barn, lever nu på gränsen till svält i landet.

– Det humanitära biståndet kommer inte att ha en effekt om inte ekonomin fungerar, säger David Miliband, ordförande för International Rescue Committée (IRC), till BBC. 

Dela det här: