Vår redaktion består av ideellt engagerade som skriver journalistiska texter, intervjuar, gör videoreportage och poddar, både som Stockholmsbaserade grupper och som FUF-korrespondenter ute i världen.