Redaktionen

I svenska medier saknas ofta det globala perspektivet på många frågor. Genom vår nättidning Utvecklingsmagasinet vill vi öka kunskapen och debatten om globala utmaningar och Sveriges roll i världen. Vår ideella redaktion är en viktig del av det arbetet.

Som aktiv medlem i redaktionen får du intervjua, skriva olika typer av journalistiska texter till Utvecklingsmagasinet, bevaka debatten i svenska medier och rapportera från olika seminarier. Du får kontinuerlig utbildning – både inom ämnen kopplade till global utveckling och inom journalistiskt skrivande och kommunikation. Du får även vara en del av en redaktion som peppar, stöttar och lär känna varandra! 

Under pandemin har vi haft alla möten digitalt, men framöver strävar vi efter att ha ett blandat format – både online och på FUF:s kansli. 

Du behöver inga förkunskaper för att gå med i redaktionen, vi utbildar dig under uppdraget!

Har du frågor? Mejla fuf@fuf.se

Dela det här: