Sverige ska prioriteras, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i sitt Almedalstal. Bilden är från 2017. Foto: News Oresund (CC BY 2.0)

Analys

Mörk bild av Sverige i kris – inget om Sverige i världen

När Jimmie Åkesson talar om omvärldsfrågor handlar det om migration. Hur Sverige ska agera ute i världen eller i samarbete med andra stater nämns inte hans Almedalstal. Sverige ska prioriteras och “hålla ihop” – bland annat genom en tuff kriminalpolitik.

– Målet måste vara att få ner den asylrelaterade invandringen till Sverige till ett minimum, säger Åkesson. 

På Almedalsscenen har de andra partiledarna tagit tillfället i akt att presentera lösningar på den aktuella klimatfrågan. Jimmie Åkesson uppmärksammar inte klimatkrisen överhuvudtaget. Istället pratar han om sänkt skatt på drivmedel. 

SD-ledaren betonar att han är emot tanken på Sverige som en “humanitär stormakt” eller världens samvete. Han säger att han har en annan verklighetsuppfattning än de övriga riksdagspartierna. Fokus ska ligga på återuppbyggandet av ett förlorat Sverige. Kriminella gäng och cancersjuka som dör i väntan på vård är vad Sverige blivit, menar Åkesson. Frågor som rör global utveckling eller internationellt samarbete nämns inte närmare i talet. 

Talet inleds med att Åkesson refererar till Vilhelm Mobergs “Svensk strävan”, en strävan som blir ett genomgående tema. Enligt Sverigedemokraterna handlar Mobergs text om sammanhållning, trygghet och hemkänsla. Sedan presenterar Åkesson tre områden som för honom ligger till grund för den “Svenska strävan”: invandringspolitik, trygghet och välfärd. De kriminella gängen tar över stadsdel efter stadsdel, tycker Åkesson. 

– En tuff kriminalpolitik är en rättvis och human kriminalpolitik, säger Jimmie Åkesson.

 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät