I vissa länder utsätts uppemot 70 procent av kvinnorna någon gång för fysiskt och/eller sexuellt våld från en intim partner. Foto: Unsplash

Reportage

Männen i fokus när våld mot kvinnor ska bekämpas

En av tre kvinnor i världen utsätts någon gång för könsbaserat våld, enligt statistik från Världsbanken. På grund av isolering under corona-pandemin tyder mycket på att mäns våld mot kvinnor nu ökar. Enligt organisationen Make Equal måste vi rikta fokus mot förövarna för att våldet ska minska.

– Unga pojkar lär sig att bruka våld på olika sätt, och våldet följer med upp till vuxen ålder. Våldet ses som en naturlig del i deras utveckling, säger Johan Petterson på Make Equal. 

Johan Petterson är jämlikhetskonsult på den svenska insamlingsstiftelsen Make Equal som arbetar för jämställdhet. Han är stats- och genusvetare och har stor kunskap om frågor som rör makt, maskulinitet och våld. 

Johan Pettersson menar att en av de största anledningarna till att män utövar betydligt mer våld än kvinnor är just hur pojkar lär sig att använda våld tidigt. Och eftersom det ses som en naturlig del i deras utveckling problematiseras inte våldet för dem.

Enligt statistik från Världsbanken utsätts en av tre kvinnor i världen för könsbaserat våld under deras livstid. I vissa länder är det uppemot 70 procent av kvinnorna som någon gång utsätts för fysiskt och/eller sexuellt våld från en intim partner. 

Mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats på många håll under senare år. Den senaste rapporteringen om en ökning av våldet kommer från Kina. Ökningen av antalet fall i Kina beror på att många har varit isolerade i hemmet på grund av coronaviruset. Pandemin har haft en stor effekt på våldet i nära relationer. Wai Fai som är grundare av en organisation som jobbar mot våld i nära relationer menar att 90 procent av de anmälda fallen är coronarelaterade. Nu slår även kvinnorättsorganisationer i Europa larm eftersom coronaviruset har spridits till Europa. Många europeiska länder  har, precis som Kina, vidtagit åtgärder som begränsar människors rörelsefrihet och uppmanat medborgarna att stanna hemma för att minska smittspridningen.

Men även innan coronakrisen har våldet mot kvinnor fått mer uppmärksamhet än tidigare. Ett exempel är MeToo-uppropet år 2017, då kvinnor världen över vittnade om sexuella trakasserier. Ett annat exempel är en rörelse som startades i Chile 2019 av kollektivet La Tesis. De sjöng protestsången ”en våldtäktsman i din väg” som spred sig som en löpeld världen över, bland annat till Spanien och till parlamentet i Turkiet. 

Män begår en stor majoritet av våldsbrotten

Män begår 79 procent av alla misshandelsbrott och 97 procent av alla sexualbrott i Sverige.  Killar som är negativa till jämställdhet och har stereotypa föreställningar om könsroller löper tre gånger högre risk att begå våldsamma handlingar, enligt statistik från organisationen MÄN.

MÄN är en ideell, feministisk organisation som arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet. Enligt dem finns det normer och förväntningar på hur män och killar ska vara. Dessa maskulinitetsnormer är ofta destruktiva eftersom de begränsar och skadar män och personer i deras omgivning på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att män inte får visa sig sårbara eller att det anses vara ”manligt” att utöva våld. Det har varit mycket fokus på att hantera konsekvenserna av våldet, men det räcker inte. Det är därför viktigt att arbeta våldsförebyggande för att motverka att fler faller offer för mäns våld, menar organisationen

Johan Pettersson på Make Equal håller med. Han tycker att det är viktigt att involvera män i samtal kring destruktiva maskulinitetsnormer och att arbeta med självinsikt och självreflektion. Make Equal jobbar mycket med att organisera just sådana möten, bland annat genom killmiddagar.

– Syftet med samtalen är att betona att män har ett ansvar att ändra på destruktiva beteenden och handlingar, säger han.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor erkänns i dag som en kränkning av de mänskliga rättigheterna, ett globalt samhällsproblem och ett allvarligt folkhälsoproblem. Det finns i alla kulturer i alla samhällsgrupper. Våldet tar sig olika uttryck. Det kan handla om psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt eller ekonomiskt våld. Syftet med våld är att kontrollera och utöva makt över den som utsätts.

Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: