Översvämningar efter cyklonen Idai i Moçambique

I samband med cyklonen Idai i Moçambique för ett år sedan flydde människor till taken på husen. Foto: DFID (CC BY 2.0)

Krönika

Om Moçambique kan, då kan Sverige

För ett år sedan drabbades Moçambique, som är ett av världens fattigaste länder, av dubbla cykloner. Cyklonerna har beskrivits som de värsta klimatrelaterade katastroferna som någonsin har drabbat det södra halvklotet. De orsakade översvämningar, förstörde hem och infrastruktur. Översvämningar i norr i kombination med torka i syd satte miljontals människor på flykt för att söka säkerhet och humanitär hjälp. Människor i hela landet drabbades av svält och frön som skulle användas under nästa säsong förstördes. Idag, ett år senare, beräknas 2,5 miljoner människor vara i behov av humanitär assistans.

Det råder stor ojämlikhet mellan vilka länder som bidrar till klimatkrisen och vilka som får ta smällen. Enligt en rapport som publicerades av Oxfam i höstas är det genomsnittliga koldioxidavtrycket för den rikaste procenten av befolkningen i världen närmare 175 gånger det den fattigaste procenten bidrar till. Det alltmer extrema vädret i världen saboterar många låginkomstländers arbete med att uppnå de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Klimatförstörande aktiviteter som kan hjälpa till att uppnå hållbarhetsmålen i vissa länder, kan skapa hinder för att uppnå samma mål i andra. 

Kvinnor och barn är generellt mest utsatta i naturkatastrofer. Enligt en ny rapport av Oxfam har det varit svårare för kvinnor i Moçambique att återhämta sig efter cyklonerna. Endast 25 procent av de officiella kontrakten på mark i de regioner som drabbades värst tillhör kvinnor. Detta har gjort det svårare för kvinnor på flykt att skydda sin egendom och mark, och de har även bortprioriterats i utdelningen av alternativa landområden. Organisationen Human Rights Watch har dessutom rapporterat att ledare i lokala samhällen har tvingat kvinnor till sex i utbyte mot hjälp och mat efter katastrofen.

Trots förödelsen och problemen orsakade av cyklonerna fortsätter Moçambique göra sitt för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Då ett jämställt samhälle är en förutsättning för hållbar utveckling, har regeringen dedikerat mars månad 2020 till “Kvinnornas månad”, ett initiativ för att arbeta mot att uppnå hållbarhetsmålet om jämställdhet mellan kvinnor och män. Under månadens gång kommer regeringen anordna föreläsningar, debatter och kulturella aktiviteter för att främja jämställdhet. 

Om ett land som har fått ta stora smällar av klimatkrisen fortfarande kan initiera nya strategier för att arbeta mot hållbarhetsmålen, så kan även vi i Sverige göra mer. Med tio år kvar till 2030, är det dags att reflektera över hur klimatrelaterade problem påverkar det långsiktiga arbetet med att uppnå de globala målen runt om i världen. Våra insatser i Sverige kan förebygga framtida naturkatastrofer, som den i Moçambique. 

Detta är en krönika. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en krönika till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: