Fortsatt goda förutsättningar för svenskt bistånd i Latinamerika

Av: David Scott

REPLIK Det finns flera skäl att ifrågasätta motiven bakom Sidas förslag till utfasning av stödet till Bolivia, Colombia och Guatemala - att biståndet inte är kostnadseffektivt och kan göra större nytta i andra länder. Utfasningen hotar att rasera det latinamerikanska förtroendet för Sverige som byggts upp under decennier, skriver David Scott som tidigare utvärderat biståndet till Guatemala för den numera nedlagda utvärderingsmyndigheten Sadevs räkning.

28 februari, 2013, Debatt

Regeringens tystnad ohållbar: Ett klart besked om fortsatt svenskt långsiktigt utvecklingsstöd till Sudan behövs

Av: Bo Forsberg, Elisabeth Dahlin, Erik Lysén, Leif Zetterlund, Maj Britt Theorin, Niclas Lindgren, Peter K Sjögren och Sofia Walan

Regeringens tystnad i relation till de stora utvecklings- och humanitära behoven i Sudan är ohållbar. När Sveriges röst för stöd till en fredlig utveckling som mest behövs verkar både politisk vilja och tydlig inriktning saknas. Detta är djupt oroande. Regeringen borde presentera en strategi för hur ett fortsatt svenskt stöd till Sudan ska utformas för att bidra till långsiktig fred och utveckling i landet och i hela regionen, menar företrädare för Diakonia, International Aid Services, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Operation 1325, PMU, Rädda Barnen och Svenska kyrkan

25 februari, 2013, Debatt

Borgerlig biståndspolitik: Framgångar och utmaningar

Av: Henrik G Ehrenberg

Sedan den borgliga regeringen kom till makten 2006 har det skett en positiv utveckling på biståndsfronten, skriver Henrik G Ehrenberg, ordförande för KIC och vice ordförande för idéinstitutet Civitas. Samtidigt finns det mycket kvar att göra. Biståndet omsätter 31 miljarder 2013. Vad de pengarna används till borde ägnas större intresse från borgerligt håll.

12 februari, 2013, Debatt

Stärk kvinnors roll i det afrikanska jordbruket!

Av: Inge Gerremo och Linley Chiwona-Karltun

Malawis jordbruk beskrevs nyligen som en framgångssaga men står nu återigen inför problem. Hur kunde det gå så snett? Skulle en kvinnlig ordförande för den Afrikanska unionen och en kvinnlig president för Malawi kunna gör skillnad i kampen mot hunger och fattigdom och behovet av att åstadkomma mer jämställda levnadsvillkor? Det frågar sig Linley Chiwona-Karltun och Inge Gerremo, som båda är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

4 februari, 2013, Debatt

Nya utvecklingsmål efter 2015 – var börjar vi?

Av: Måns Nilsson

Inom FN pågår arbetet med att ta fram nya hållbarhetsmål och de nya mål som ska ersätta Milleniemålen år 2015. För att undvika upprepandet av tidigare förhandlingsmisslyckanden måste det till ett gemensamt och långsiktigt utvecklingsperspektiv med en tydlig agenda utöver fattigdomsbekämpning, skriver Måns Nilsson, forskningschef SEI

8 januari, 2013, Debatt

Bokrecension – ”A New Diplomacy for Sustainable Development: The Challenge of Global Change”

Av: Inge Gerremo

Bo Kjellén var under många år miljöambassadör för Sverige och gjorde viktiga insatser i de internationella miljöförhandlingarna, inte minst i samband med Riokonferensen 1992. Efter att ha gått i pension skrev han boken A New Diplomacy for Sustainable Development, om sina erfarenheter av och synpunkter kring det internationella förhandlingsarbetet. Boken är nu mer aktuell än någonsin för att förstå det multilaterala förhandlingsspelet kring miljöfrågor, menar Inge Gerremo

26 december, 2012, Debatt

Satsa på unga för minskad mödradödlighet

Av: Anna Hägg-Sjöquist

Som en del i det världsomspännande projektet <a href="http://www.svt.se/why-poverty/varfor-fattigdom-atta-filmer-om-fattigdomen-i-varlden">Why Poverty</a> sänder SVT en rad dokumentärer om fattigdom i världen. Målet är att initiera ett globalt samtal om fattigdomsfrågan och den första filmen väcker onekligen frågor: Hur kommer det sig att komplikationer i samband med graviditet och förlossning fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland unga kvinnor i utvecklingsländer? Mer resurser till förlossningsvården är av högsta vikt. Men om vi ska minska mödradödligheten måsta flickor och kvinnor få makt att själva kunna bestämma om och när de vill bli gravida. Det kräver en förändring i samhällets attityder som stäcker sig långt utanför förlossningsrummets väggar, skriver Plan Sveriges generalsekreterare Anna Hägg-Sjöquist.

25 november, 2012, Debatt

EU måste ta emot fler kvotflyktingar

Av: Anders Wejryd, Ann-Katrin Persson, Annika Damirjian, Eva-Christina Nilsson, Johan Berkman, Karin Wiborn, Kerstin Enlund, Lasse Svensson, Leah Odongo-Ogesare, Niclas Lindgren, Peter K Sjögren och Sofia Walan

För att skydda världens mest utsatta flyktingar behöver EU:s medlemsstater komma överens om minst 20 000 platser för kvotflyktingar till år 2020. Det skriver bland andra Leah Odongo-Ogesare, från Lutherska Världsförbundet i Kenya.

20 november, 2012, Debatt