Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas?

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos, Janet Vähämäki, Jessica Rothman och Therese Brolin

Resultatfokus inom internationellt utvecklingssamarbete innebär inte nödvändigtvis bättre resultat. Det kan tvärtom vara kontraproduktivt. Vi som arbetar med frågorna är skyldiga att informera beslutsfattare om detta. Det menar Janet Vähämäki, Anna Liljelund Hedqvist, Jessica Rothman, Ian Christoplos och Therese Brolin

21 maj, 2013, Debatt