GDPR

FUF är enligt lag skyldig att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Det är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Vill du veta mer om våra GDPR-rutiner, vänligen kontakta fuf@fuf.se

Dela det här: