Preventivmedel som verkar i flera år och som går att dölja, exempelvis spiraler, kan ge kvinnor större frihet. Foto: Donna G, Flickr

Intervju

Kreativitet förbättrar Zambias reproduktiva hälsovård

I Zambia saknar en fjärdedel av kvinnorna som är i behov av familjeplanering tillgång till det. Trots utmaningar med stigmatisering och brist på information sker stora framsteg som ger kvinnor nya möjligheter och förutsättningar i livet. Utvecklingsmagasinet har träffat Linnéa Wallén, som har besökt Zambia för att studera kvinnosjukvården i landet.

Femårsjubileet för de globala målen närmar sig med stormfart. Ett av målen inom området hälsa handlar om att tillgängliggöra reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla. Sverige har genom Sida samarbetat med Zambia sedan 1960-talet. Länderna har framför allt samarbetat kring kvinnor och barns grundläggande hälsa. En av de som arbetat inom området är barnmorskestudenten Linnéa Wallén, som Utvecklingsmagasinet har träffat för en intervju. Hon besökte Zambia under våren 2019 för en närstudie av arbetet med familjeplanering efter att kvinnor genomgått en abort.

– Målet med resan var att få kunskap om hur kvinnosjukvården och informationen om reproduktiva rättigheter ser ut i Zambia. Det finns stora behov av att undersöka hur vården bedrivs. Både för att se likheter och olikheter med vården i Sverige, men också för att kartlägga utmaningar och områden med potential, säger Linnéa Wallén. 

Att nå ut med information om preventivmedel är en av de stora utmaningarna i Zambia, och 27 procent av kvinnorna beräknas ha behov av familjeplanering utan att ha tillgång till det.

Ett sätt att nå ut till kvinnor är att hålla informationsmöten om preventivmedel i samband med barnavårdskontroller, förklarar Linnéa Wallén. På så sätt kan vårdpersonalen passa på att prata med de kvinnor som behövt ta sig flera mil för att komma till kliniken. Ett annat sätt att nå ut är en mobil klinik i form av en husvagn. Information om att kliniken kommer till området sprids då i förväg via megafon. Även arbetet på den mobila kliniken präglas av stor kreativitet som underlättar för kvinnorna som kommer och besöker den, berättar Linnéa Wallén.

– Barnmorskorna åkte med husvagnen för att ge ut preventivmedel i ett samhälle på landsbygden en bra bit utanför den större staden Ndola. Utanför husvagnen ordnade personalen med barndisco, och hade både danstävlingar och priser. Det gjorde att uppmärksamheten drogs från husvagnen till discot, och barnen märkte inte om deras mammor gick in i husvagnen ett tag.

Barnmorskan Linnéa Wallén har studerat arbetet med familjeplanering i Zambia. Foto: Privat

Precis som många andra länder i världen brottas Zambia med stigma kring preventivmedel. Linnéa Wallén förklarar att spridningen av preventivmedel försvåras av myter, avsaknad av läs- och skrivkunnighet och att kvinnor i vissa fall behöver en mans tillåtelse för att använda preventivmedel. Trots utmaningarna är behovet av ökad kunskap om preventivmedel stort. I dagsläget är det bara en av fem kvinnor som börjar med preventivmedel efter en genomförd abort, berättar Linnéa Wallén. Många barnmorskor är väl medvetna om stigmatiseringen och har metoder för hur man ändå kan lyfta fördelar med olika preventivmedel.

– En barnmorska rekommenderade exempelvis en ung kvinna i 16–17 årsåldern att sätta in en spiral eftersom det inte skulle synas när hon kom hem till familjen, berättar Linnéa Wallén. 

Barnmorskan var tydlig med att kvinnan kunde fortsätta umgås med sin pojkvän, fortsätta gå i skolan och så småningom börja med högskolestudier. 

– Spiralen skulle skydda i tio år, och på det viset fick kvinnan en fantastisk möjlighet att bygga en framtid, säger Linnéa Wallén. 

Trots de många och svåra utmaningarna kring arbetet inom hälsa och reproduktiva rättigheter ger Linnéa Wallén en optimistisk bild som tyder på att samarbeten över hela världen leder till en positiv utveckling. Hon sammanfattar sina intryck från studien med insikten om hur lika människor är trots de olika förutsättningar som finns runt omkring. Överallt i världen är kvinnor just kvinnor, och med små medel kan man göra mycket för att möta behoven som är kopplade till kvinnors reproduktiva hälsa.

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: