Ansök om ideellt uppdrag hos FUF!

Till anmälan »

Brinner du för en rättvis och hållbar värld? Vill du träffa likasinnade, skaffa dig värdefulla erfarenheter, knyta kontakter och utveckla dina kommunikationskunskaper? Då är du välkommen att engagera dig i Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) under våren 2023!

All information kring ett ideellt uppdrag ges på FUF:s infoträff den 25/1 kl. 17.30.

Ansökan är öppen från 25/1 fram till måndag den 31/1 kl. 23:55. I ansökan svarar du på några frågor, svara gärna så utförligt som möjligt.

Alla medlemmar är välkomna att ansöka om ett ideellt uppdrag inom FUF, men det finns ett begränsat antal platser för att FUF ska kunna handleda och tillsammans producera kvalitativ information om globala frågor. Urvalet kommer ske baserat på intresse och tid att engagera sig, samt genom lottning om trycket på platser är högt. Vi försöker i så hög grad som möjligt få med alla som ansöker och att de ska få sitt förstahandsval i vilken grupp de väljer att engagera sig i.

Det finns fyra olika kommunikationsgrupper att engagera sig i denna termin:

Redaktionen

Event-gruppen

SoMe-gruppen

FUF-Korrespondenterna

Vill du gå med i Bokklubben, YP-nätverket, en Lokalgrupp eller söka till Praktikantprogrammet? Gå in på respektive sidor för mer info och ev. kontaktuppgifter.

Bra att veta innan du skickar in din ansökan:

– Ett ideellt uppdrag i kommunikationsgrupperna sträcker sig över en termin, där du varje termin kan byta grupp för att testa på fler roller, få mer kompetensutveckling och träffa ännu fler människor som bryr sig om global hållbar utveckling.

– En obligatorisk uppstartsdag hålls på FUF:s kansli på Ehrensvärdsgatan 4 i Stockholm (samt digitalt för de som inte befinner sig i Stockholm) lördagen den 4/2 kl. 10-14. Där går vi igenom vad grupperna gör mer i detalj och lär känna varandra. För personer som är aktiva i en lokalgrupp hålls även en lokalgruppsutbildning den 5/2 kl. 10-14.

– Vi har regelbundna möten under terminen som är obligatoriska för kommunikationsgrupperna att kunna få intyg över sitt ideella engagemang i slutet av terminen.

– Du ska ha varit på informationsträffen för att söka till att bli ideellt aktiv. Missade du denna kan du kontakta kansliet på fuf@fuf.se.

– Du måste vara medlem i FUF.

Tänk på att alla lokalgrupper som är sugna på att skriva för FUF måste ingå i Utvecklingsmagasinets redaktion. Detta går bra att göra på distans.

Dela det här: