Lokalgrupper

Överallt i Sverige behövs människor som sprider kunskap om globala utvecklingsfrågor. FUF har därför, utöver sin verksamhet i Stockholm, lokalgrupper på flera ställen runt om i landet. Hittar du ingen där du bor kan du alltid starta en ny!

Våra lokalgrupper styr själva sin verksamhet utifrån de intressen som finns i gruppen, med stöd från FUF:s kansli.

Här kan du läsa om de lokalgrupper som finns just nu:

FUF Jönköping
FUF Linköping
FUF Stockholm Södra
FUF Uppsala
FUF Göteborg
Starta en ny lokalgrupp

Vi har tidigare även haft lokalgrupper i Umeå, Malmö, Lund och Örebro. Finns det ingen lokalgrupp på din ort? I så fall kan du starta en ny grupp och bidra till kunskap om global utveckling på fler platser i Sverige! Kontakta lokalgrupp@fuf.se

FUF:s kansli kommer att:

 • Vara bollplank för era idéer och aktiviteter
 • Erbjuda er att välja bland färdiga seminariepaket med talare från vårt nätverk
 • Lägga in era aktiviteter i vårt välbesökta kalendarium
 • Bjuda in er till våra utbildningar och nätverksträffar samt till vår interna kommunikationsplattform där ni kan skapa kontakt med andra lokalgrupper
 • Erbjuda er platser i vårt mentorskapsprogram

Ni behöver:

 • Inga förkunskaper!
 • Anordna minst två aktiviteter per termin, varav en extern aktivitet. Några exempel på externa aktiviteter:
  – roliga workshops
  – givande quiz-kvällar
  – filmkvällar med diskussion efteråt
  – intressanta seminarier
  En intern aktivitet är till exempel ett planeringsmöte inom lokalgruppen
 • Vara minst tre personer (rekommendation)
 • Se till att alla i lokalgruppen är medlemmar i FUF. Det blir ni här
 • Ha en ansvarig som sköter kontakten med FUF:s kansli
 • Rapportera följande från era aktiviteter:
  – antal talare och deltagare
 • Skicka in en verksamhetsberättelse till FUF:s kansli i slutet av året

Vill du vara med och starta upp en lokalgrupp? Mejla lokalgrupp@fuf.se och bli medlem här.

Dela det här: