yrkesnätverk

Är du nyexaminerad och arbetar med global hållbar utveckling eller internationellt samarbete? Vill du lära känna andra inom samma sektor, utbyta idéer och erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar eller aktuella utvecklingsfrågor? Gå med i FUF:s yrkesnätverk Young Professionals!

Genom Young Professionals-nätverket vill FUF skapa ett forum där unga personer som arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete kan engagera sig. Yrkesnätverket syftar till att tillhandahålla en plattform för unga akademiker som arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete där de:

  • utbyter kunskaper och erfarenheter,
  • kompetensutvecklas,
  • fördjupar sina kontakter med andra aktörer inom utvecklingssektorn,
  • är en del av FUF:s nätverk.

Personer som är medlemmar i nätverket ingår  i en resurspool för FUF och kan komma att tillfrågas om att medverka vid aktiviteter som vi anordnar, till exempel vid evenemang hos våra lokalgrupper, inspirationsträffar inom Praktikantprogrammet eller vid större seminariearrangemang.

Vad gör Young Professionals-nätverket?
Nätverket träffas under lättsamma former i digitala möten tillsvidare. FUF tillhandahåller en plattform för nätverket, men medlemmarna är med och sätter ramarna för dess innehåll och upplägg. Medlemmarna i nätverket ingår också i en resurspool för FUF och kommer att tillfrågas om att delta på aktiviteter där deras erfarenheter är relevanta.

Hur går jag med i Young Professionals-nätverket?
Om du arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete och identifierar sig som en ”young professional” samt är medlem i FUF kan du gå med i nätverket! Skicka en intresseanmälan innehållande ett kort presentationsbrev (max ½ A4) och ditt CV. Om din profil passar nätverkets målgrupp och om vi har lediga platser inom nätverket är du välkommen att gå med.

Välkommen med din ansökan till yp@fuf.se!

 

Dela det här: