yrkesnätverk

Är du nyexaminerad och arbetar med hållbar global utveckling eller internationellt samarbete? Vill du lära känna andra inom samma sektor, utbyta idéer och erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar eller aktuella utvecklingsfrågor? Gå med i FUF:s yrkesnätverk Young Professionals!

Genom Young Professionals-nätverket vill FUF skapa ett forum där unga personer som arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete kan engagera sig. Yrkesnätverket syftar till att tillhandahålla en plattform för unga akademiker som arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete där de:

  • utbyter kunskaper och erfarenheter,
  • kompetensutvecklas,
  • fördjupar sina kontakter med andra aktörer inom utvecklingssektorn,
  • är en del av FUF:s nätverk.

Personer som är medlemmar i nätverket ingår  i en resurspool för FUF och kan komma att tillfrågas om att medverka vid aktiviteter som vi anordnar, till exempel vid evenemang hos våra lokalgrupper, inspirationsträffar inom praktikantprogrammet eller vid större seminariearrangemang.

Varför har FUF startat ett Young Professionals-nätverk?
Vi ser ett ökat intresse för att vara ideellt engagerad i FUF. Vi förstår att möjligheten att engagera sig ser olika ut för våra medlemmar, och att olika målgrupper har varierande behov och syften med sina engagemang. Det som tidigare var FUF:s studentverksamhet har med åren vuxit, både i omfattning och antal aktiva. Genom Young Professionals kan vi engagera en ny målgrupp, samtidigt som vi erbjuder något som efterfrågas inom vår sektor.

Vad gör Young Professionals-nätverket?
Nätverket träffas under lättsamma former, till exempel AW:s eller frukostmöten på FUF:s kansli i Stockholm, cirka 2-3 gånger per termin för att diskutera sektorsspecifika frågor och lära känna varandra. FUF tillhandahåller en plattform för nätverket, men medlemmarna är med och sätter ramarna för dess innehåll och upplägg. Medlemmarna i nätverket ingår också i en resurspool för FUF och kommer att tillfrågas om att delta på aktiviteter där deras erfarenheter är relevanta.

Hur går jag med i Young Professionals-nätverket?
Om du arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete och identifierar sig som en ”young professional” samt är medlem i FUF kan du gå med i nätverket! Skicka en intresseanmälan innehållande ett kort presentationsbrev (max ½ A4) och ditt CV. Om din profil passar nätverkets målgrupp och om vi har lediga platser inom nätverket är du välkommen att gå med.

Nätverkets leds av FUF:s ideella samordnare Saga Henriksdotter och Joanna Jimenez. Välkommen med din ansökan till yp@fuf.se!

Dela det här: