Bokklubben

Att förkovra sig i globala utmaningar är viktigt för att förstå världen och agera på ett bra sätt. I vår bokklubb kan du läsa, diskutera och skriva recensioner om litteratur som anknyter till globala utvecklingsfrågor.

Som medlem i vår bokklubb får du träffa andra som är intresserade av samma frågor och fördjupa dig i diskussioner utifrån böcker ni läser.

Bokklubben håller till i Stockholm och har möten ungefär fyra gånger per termin. Under pandemin har de flesta av bokklubbens möten varit digitala, men beroende på pandemiläget framöver strävar gruppen efter att återigen kunna träffas på plats på FUF:s kansli.

Förutom att läsa och diskutera skriver bokklubben recensioner som publiceras på FUF:s instagram och på Utvecklingsmagasinet.

Är du intresserad av att vara med? Mejla fuf@fuf.se

Dela det här: