SoMe-gruppen

SoMe-gruppen står för Social Media-gruppen. Denna gruppen har särskilt fokus att sprida information om världen genom FUF:s sociala medie-kanaler, som Instagram och Facebook. Detta för att förmedla fakta och öka kunskapen om komplexa frågor, så som mänskliga rättigheter, klimatfrågan eller fred och konflikt. 

SoMe-gruppen har en viktig roll i FUF:s arbete med att skapa och sprida lättillgänglig fakta om global utveckling och Sveriges roll i världen och med att nå ut brett till FUF:s följare för att få fler att bli nyfikna på att engagera sig för en mer rättvis och hållbar värld.

I SoMe kan du vara med från hela Sverige och gruppen har möten ungefär en gång i månaden. Gruppen startar i början av varje termin och tar då in nya medlemmar.

Vad gör gruppen?

– bestämmer ämnen som bör lyftas i FUF:s sociala medie-kanaler
– skriver texter och designar bilder eller videos

Du behöver inga förkunskaper för att gå med i SoMe-gruppen, vi utbildar dig under uppdraget!

Har du frågor? Mejla fuf@fuf.se.

Dela det här: