Visar 41 till 50 av totalt 1568 resultat.

Hur kan resultatagendans negativa konsekvenser undvikas?

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos, Janet Vähämäki, Jessica Rothman och Therese Brolin

Vi är några forskare, konsulter och praktiker som under två dagar i slutet av april deltog på en konferens med titeln ‘Politics of Evidence’ på Institute for Development Studies (IDS) i Brighton. Konferensen ordnades av ‘The Big Push Forward’, ett informellt nätverk av praktiker och forskare, som har i syfte att stimulera diskussion och debatt […]

21 maj, 2013, Debatt

Kvalité på villovägar

Av: Klas Palm

Utveckling av kvalité har många gånger handlat om att hitta bra system för att se och åtgärda fel. Det har handlat om att glädjas åt att upptäcka att det här kan vi göra bättre. Kvalité har alltid handlat om att låta de som arbetar närmast produktionen vara de som leder kvalitetsutvecklingen. Chefens uppgift är att […]

24 maj, 2013, Debatt

Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik

Av: Kenneth G Forslund

1) Misstroende eller förtroende Biståndspolitiken tycks vara under ständigt krypskytte av moderaterna och biståndsminister Gunilla Carlsson. Framför allt präglas Carlssons yttranden av ständig misstroende gentemot biståndet som sådant, dess förmåga att leverera resultat samt olika aktörer inom utvecklingssamarbetet. Socialdemokraterna anser att utvecklingssamarbetet har en viktig roll att spela i arbetet för global utveckling. Vi menar […]

20 juni, 2013, Debatt

Långsiktiga utvecklingsresultat kräver institutioner

Av: Karin Metell Cueva

Resultat för fattiga människor har varit i fokus i biståndet de senaste åren. Detta har trummats in från den politiska ledningen och översatts i målmatriser med indikatorer för att mäta alltifrån barns skolgång, minskad mödradödlighet, till ökad demokrati. Men vad är det som leder till långsiktiga och hållbara resultat för fattiga människor? Kunskapen inom detta […]

24 juni, 2013, Debatt

Resultatredovisning inom biståndet riskerar att motverka bestående effekter

Av: Per Karlsson

De krav på resultatrapportering som åläggs organisationer i samband med biståndssamarbetet gör att organisationernas legitimitet i stor utsträckning baseras på kortsiktiga, lätt mätbara resultat. Detta får till konsekvens att ett långsiktigt men mer svårmätt arbete riskerar att bortprioriteras till förmån för kvantitativa insatser av mer lättmätt karaktär. Detta medför också att biståndets långvariga effekter riskerar […]

19 augusti, 2013, Debatt

Ska vi bry oss om biståndets effekter?

Av: Göran Hydén

Skall vi verkligen bry oss om biståndets effekter? Carl Johan von Seth i en signerad artikel i Dagens Nyheter (13.8) menar att vi så ska och förordar därför ett större anslag till utvärderingar i biståndsbudgeten. Det finns dock fyra goda skäl till att en sådan satsning lätt blir ett slag i luften. Det första skälet […]

21 augusti, 2013, Debatt

DN:s och SVD:s godtyckliga påhopp är dåligt underbyggda

Av: Kajsa Johansson

Häromdagen skrev Carl Johan von Seth på DNs ledarsida: ”Men tiotusenkronorsfrågan är: Vill regeringen och oppositionen verkligen veta vad biståndet leder till?” Detta med anledning av den påstådda oviljan att veta detta utifrån biståndsutvärderingarnas kostnader och organisering. Enligt von Seth ska vi få ett ”facit på politiken” genom att ”spåra de vita elefanterna”. Några dagar senare […]

23 augusti, 2013, Debatt

Programnära utvärderingar ger insikt och möjlighet till lärande

Av: Anna Liljelund Hedqvist, Ian Christoplos och Jessica Rothman

Under de senaste veckorna har frågan om biståndets effekter och bäst sätt att mäta dem åter lyfts av bl. a. Carl Johan von Seth på DNs ledarsida och Göran Hydén i en debattartikel på Biståndsdebatten.se Frågan om välgrundad information om vilka effekterna är av det internationella utvecklingssamarbetet är viktig och relevant, inte minst för de […]

30 augusti, 2013, Debatt

Världens barn bör få skydd av de nya millenniemålen

Av: Anna Hägg-Sjöquist, Carolina Ehrnrooth, Elisabet Stahlenius, Roland Håkansson och Véronique Lönnerblad

Sverige har genom historien gått i bräschen för att skydda barn från våld och Sveriges röst väger tungt internationellt. På FN:s ministermöte i New York som pågår just nu ska man besluta om ramarna för de nya millenniemålen som ska gälla från 2016. Vi barnrättsorganisationer vill att Sverige återigen ställer sig på barnens sida och […]

4 oktober, 2013, Debatt

Koloniala föreställningar lever kvar i svenska insamlingsgalor

Av: Alma Wallengren

Idag är det dags för Radiohjälpens årliga insamling ”Tillsammans för världens barn”, där bidragen går till ett antal organisationer inom bistånds- och välgörenhetsbranschen. Insamlingen marknadsförs genom en serie korta dokumentärer och intervjuprogram som sänds i SVT under veckan, och utmynnar i en påkostad insamlingsgala som sänds i SVT1 nu på fredag 11/10. Förra året följdes […]

11 oktober, 2013, Debatt