Visar 11 till 20 av totalt 1568 resultat.

Efter Busan: ett nytt biståndsparadigm?

Av: Göran Hydén

Det s.k. fjärde högnivåmötet i sydkoreanska Busan i början av december har levererat en både ambitiös och radikal rapport som antyder viljan att ta steget fullt ut när det gäller att göra biståndet mer mottagarcentrerat. Uttalandet har brett stöd. Representanter för regeringar i nord som syd liksom civilsamhället, näringslivet och internationella organisationer står bakom förslaget […]

22 december, 2011, Debatt

Bredda kunskapsinhämtandet inom biståndet!

Av: Göran Hydén

I ett halvsekel har biståndsvärlden försökt styra samhällsutvecklingen i fattiga länder utifrån sina egna premisser. Kravet att biståndet återspeglar värderingarna på hemmaplan har gjort att givarna varit fångar i en politisk sinnevärld som i många kritiska avseenden saknas på mottagarsidan, inklusive  regererings-planet. Intresset att försöka förstå dessa länder i ett bredare och mer långsiktigt perspektiv […]

21 februari, 2012, Debatt

Biståndsministern och budgetstödet

Av: Bertil Odén

En debatt har flammat upp om generellt budgetstöd – en biståndsform som för fem-sex år sedan stod högt på dagordningen, men under de senaste två åren kraftigt tappat mark.  Ironiskt nog har detta skett parallellt med att nya internationella utvärderingar visar att budgetstöd kan leverera många av de positiva effekter som förväntas och som i […]

28 februari, 2012, Debatt

EU:s jakt på råvaror hotar utveckling i Afrika

Av: Karin Gregow

I en allt hårdare kamp om världens naturresurser använder EU handelsavtal för att säkra tillförseln av råvaror. EU:s jakt på billiga naturresurser riskerar att låsa fast afrikanska länder i råvarufällan och bromsa industrialisering i Afrika. Sverige måste verka för att handelsavtal mellan EU och Afrika gynnar afri- kansk utveckling.

8 mars, 2012, Debatt

Några strategiska vägval för svenskt bistånd

Av: Bertil Odén

Fattigdomen, råvaru- och energiförsörjningen, klimat- och miljöhoten och västvärldens ekonomiska kris utgör några av de globala utmaningar, i vars skugga det internationella och svenska biståndet agerar. Nya teorier, trender och aktörer har de senast åren vuxit fram och påverkat det internationella biståndets inriktning och former, suddat ut gränserna mellan bistånd och andra politikområden och gjort […]

2 juli, 2012, Debatt

Demokrati och utveckling kommer underifrån

Av: Johanna Bergsten

Folkrörelsernas plats i framtidens svenska utvecklingsbistånd måste säkras Det svenska biståndet är under förändring men det är ännu oklart exakt vilka förslag som finns och hur biståndet kommer att organiseras i framtiden. Folkrörelsebiståndet verkar dock vara hotat av nedskurna anslag, kraftigt minskat informationsbidrag och höjda egeninsatser. Om detta genomförs så att folkrörelsernas biståndssamarbeten måste lägga […]

26 juli, 2012, Debatt

Hur ska framtidens biståndsutvärdering utformas?

Av: Anders Olofsgård

I maj i år publicerade Statskontoret rapporten ”Utvärdering av svenskt bistånd – en översyn av utvärderingsverksamheten”. Rapporten belyste många brister i utvärderingsarbetet, och betonade att den fristående utvärderingsmyndigheten SADEV inte hade levt upp till förväntningarna och att en ”omstart” vore önskvärd. Mot denna bakgrund rekommenderade en arbetsgrupp inom UD nu i juni att regeringen fattar […]

31 augusti, 2012, Debatt

Bokrecension: ”På väg till presidenten”

Av: Inge Gerremo

Stig Holmqvist är en av våra mest erfarna betraktare av livet i Östafrika. I boken ”På väg till presidenten” delar han på ett fängslande sätt med sig av sin långa erfarenhet. Hans fokus är den lokala nivån, ett perspektiv som blivit alltmer sällsynt i utvecklingsdebatten. Många av oss som kom i kontakt med Afrika på […]

23 oktober, 2012, Debatt

Jord, blod och olja – Sydsudans första år av självständighet

Av: Cecilia Bäcklander

Sydsudan har varit självständigt i ett drygt år. Problemen det nya landet stod inför var kända i förväg men befolkningen hade ändå stora förhoppningar på vad friheten skulle föra med sig. Nu plågas människorna av konflikter, korruption, analfabetism, arbetslöshet, undersysselsättning, brist på vägar, skolor och sjukhus. De är magnifika hinder i arbetet med att skapa […]

31 oktober, 2012, Debatt

Svenska biståndet är ’äldreblint’

Av: Dag Ehrenpreis

“… as the international community embarks on an effort to articulate the post-2015 development agenda, it is clear that the issue of population ageing should be fully addressed as part of this process.” – Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations Regeringen och Föreningen för utvecklingsfrågor, FUF, gör gemensam sak när de i budgetpropositionen resp. senaste FUF-bladet […]

15 november, 2012, Debatt