Jord, blod och olja – Sydsudans första år av självständighet

Av: Cecilia Bäcklander

Ett år efter självståndighetsförklaringen slåss Sydsudan mot många problem men sitter samtidigt på stora tillgångar som olja och bördig jord. I januari i år infördes ett oljestopp efter konflikter om prissättning. Kanske kan stoppet leda till att Sydsudan börjar satsa på diversifiering och tar till vara på sina stora landområden, skriver journalist Cecilia Bäcklander.

31 oktober, 2012, Debatt