Vikarierande kanslichef

Sista ansökningsdagen har passerat (den 9 juni)

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Föreningen har ca 770 betalande medlemmar, leds av en av årsmötet vald styrelse och verksamheten utgår från ett anställt kansli med sju medarbetare. FUF:s verksamhet är uppdelad i fyra verksamhetsgrenar: Seminarieverksamheten, Utvecklingsmagasinet, Utbildningsverksamheten och Praktikantprogrammet/yrkesnätverken. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Sida och Forum Syd. Utöver de fasta verksamhetsgrenarna bedriver FUF även löpande olika typer av kortare projekt i syfte att sprida information och skapa debatt om globala utvecklingsfrågor. I år bedriver vi t.ex. ett projekt på tema hållbar fred och säkerhet med stöd av Folke Bernadotteakademin och ett bevakningsprojekt i Almedalen med stöd av Sida. Läs mer om vad vi gör och omfattningen av vår verksamhet i verksamhetsberättelsen för 2018 och verksamhetsplanen för 2019.

Om tjänsten:

FUF söker nu en vikarierande kanslichef som ska planera, leda, samordna och utveckla organisationens arbete. FUF har genomgått stora förändringar de senaste åren och har växt så att det knakat. En viktig del av arbetet som kanslichef är därför att förvalta denna utveckling och det förtroende som FUF har hos bl.a. finansiärer och medlemmar. Samtidigt är möjligheterna att bygga upp nya och kreativa projekt goda. Vi söker dig som har intresse för globala utvecklingsfrågor och god kännedom om branschen. Du är van vid att leda personal och att ha ekonomiskt ansvar, gärna inom ideell sektor. Du har också erfarenhet av att arbeta med administration, rekrytering och verksamhetsutveckling. Som person behöver du vara strukturerad, välorganiserad, självgående, utåtriktad, tydlig och kunna hantera och samordna flera parallella arbetsprocesser och aktörer på ett noggrant och proffsigt sätt. Du måste också trivas med att arbeta strategiskt såväl som operativt.

I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att:

 • Leda och fördela arbetet på FUF:s kansli där för tillfället sju personer är anställda
 • Agera länk mellan styrelse och kansli, inkl. att bereda underlag inför styrelse- och årsmöten
 • Säkerställa verksamhetens kvalitet, resultat och måluppfyllelse genom att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten
 • Inneha ekonomiskt ansvar, vilket bl.a. innefattar budgetering och budgetuppföljning samt viss bokföring/ekonomiadministration
 • Säkerställa organisationens ekonomi genom exempelvis bidragsansökningar och rapportering, samt annonsförsäljning och medlemsrekrytering
 • Bygga och utveckla effektiva kontaktnät och goda relationer med bl.a. samarbetsorganisationer, finansiärer och medlemmar
 • Administrera samtliga processer kopplade till verksamheten
 • Sköta andra på arbetsplatsen förekommande uppgifter och att stötta i den löpande verksamheten vid behov

Krav:

 • Examen på minst kandidatnivå i, och/eller dokumenterad erfarenhet av arbete med, globala utvecklingsfrågor
 • Erfarenhet av arbetsledning samt personalansvar
 • Erfarenhet av att ha ekonomiskt ansvar (inkl. budgetering, budgetuppföljning och ekonomiadministration)
 • Erfarenhet av arbete i ideell organisation
 • Erfarenhet av att planera, ansöka, genomföra och följa upp/rapportera större projekt och program

Meriterande:

 • Tidigare FUF-engagemang
 • Erfarenhet av att arbeta med/i styrelse
 • Erfarenhet av/utbildning i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor
 • Erfarenhet av att arbeta med verksamhet som är finansierad av Forum Syd, Sida och FBA
 • Erfarenhet av nätverksskapande och/eller har ett stort nätverk inom vår bransch

Anställningen:

Tjänstens omfattning: Vikariat om 100 %

Tidsperiod: 20190819-20201015 med chans till kortare förlängning. Överlämning sker dock med fördel under andra hälften av juni.

Tjänstgöringsort: Stockholm

Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansens kollektivavtal för Ideella och Idéburna organisationer

Förmåner och villkor: Tjänstepension. 37,5 timmars arbetsvecka. 32 dagars semester. 5000 kr i friskvård per år. Visst arbete på kvällar och helger förekommer, liksom inrikesresor. Flextid tillämpas och rese-/övertids-/OB-ersättning betalas ej ut.

Frågor:

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att maila nuvarande kanslichef Anna Sjöberg Tibblin på anna.sjoberg.tibblin@fuf.se. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att maila FUF:s ordförande Joakim Molander joakim.molander@gmail.com.

Ansökan:

Skicka din ansökan till jobb@fuf.se så snart som möjligt, men senast den 9 juni. Vi hanterar ansökningarna löpande.

Skriv ”Ansökan kanslichef” i ämnesraden. Vi vill att din ansökan innehåller CV samt kortfattade svar på följande frågor:

 1. Vad har du för erfarenhet av arbetsledning samt personalansvar?
 2. Vad har du för erfarenhet av att ha ekonomiskt ansvar (inkl. budgetering, budgetuppföljning och ekonomiadministration)?
 3. Vad har du för erfarenhet av att planera, ansöka, genomföra och följa upp/rapportera projekt och program?
 4. Vad har du för erfarenhet av arbete i ideell organisation?
 5. Vad har du för erfarenhet av arbete med/studier om globala utvecklingsfrågor?

Du behöver inte skicka in något personligt brev.

 

Dela det här: