Information till praktikplatser

Är ni en organisation, myndighet eller företag som arbetar med globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill ni ge en student inblick i arbetslivet samtidigt som ni får tillfälle att ta del av det senaste inom den akademiska diskursen? Då ska ni ansöka om att få en praktikant förmedlad genom FUF!

Att ta emot en praktikant är en utmärkt möjlighet till ömsesidigt utbyte och vi strävar efter en win-win situation där praktikant och arbetsplats får ut så mycket positivt av varandra som möjligt.

Läs mer om vad som krävs för att ta emot en praktikant i dokumenten nedan.

Att ta emot en praktikant genom förmedling av FUF  innebär i korthet:

  • Ni som arbetsplats skickar in en annons till FUF (efter att ha läst igenom villkor och tips).
    Om praktikplaceringen kräver kunskap i svenska, skriv annonsen på svenska. I annat fall, skriv annonsen på engelska (se länkar till respektive annonsformulär nedan).
  • FUF:s ambition är att få en variation av platser och uppgifter och vars profiler överensstämmer med vår kandidatbank och vi väljer platser därefter.
  • Ni sprider information om praktikplatsen genom era kanaler och FUF marknadsför platserna till svenska universitet och högskolor, yrkeshögskolor och andra kanaler.
  • FUF tar emot ansökningarna och matchar dem mot samtliga platser i praktikplatsbanken (kandidaterna skickar endast en ansökan till samtliga platser).
  • FUF skickar 4-6 kandidater till praktikplatserna som genomför intervjuer och avtalar med utvald kandidat.
  • Er praktikant blir en del av vårt praktikantnätverk

Är er organisation intresserad av att ta emot en praktikant genom FUF till vårterminen 2024?

Skicka in er annons via nedan formulär senast 1 september 2023!

 

Ladda ner:

English versions:

 

Dela det här: