Debatt

Vi garanterar resultat!

Konsulter är de mest kostnadseffektiva aktörerna inom biståndet och det är hög tid att vi erkänns och betraktas som en självklar partner även i det svenska biståndet. Trots allt tal den privata sektorns betydelse tillfrågades inte konsultföretagen när den biståndspolitiska plattformen skickades på remiss tidigare i år. Vi finns och vi vill bidra med våra erfarenheter till ett resultatinriktat svenskt bistånd. Det skriver Swedish Consultants styrelse

Decennier innan det fanns en uttalad resultatagenda inom svenskt bistånd har svenska konsulter kontinuerligt bidragit till att åstadkomma just resultat.  Vi konsultföretag som ingår i Swedish Consultants bidrar till att leverera det kvalitativa bistånd som Sverige är stolt över, och det tänker vi fortsätta göra.

Att säga att konsulter garanterar resultat är långt mycket mer än en tom slogan från vår sida – det handlar om hela vårt existensberättigande. Genom att vi har en affärsmässig relation med våra uppdragsgivare där vi är kontrakterade för att utföra ett uppdrag, måste vi leverera för att kunna ta betalt. Detta förhållande sätter en press på oss som de flesta andra aktörer inom biståndet inte har.

Konsulter handlas upp i konkurrens vilket tvingar fram en hög professionell nivå i branschen. Idag är den konkurrensen internationell. Vi konkurrerar med hela världens konsultelit och måste ständigt vässa vår kompetens och kapacitet för att kunna mobilisera den expertis som behövs för att lösa uppgiften. Företag som inte når upp till den standarden slås obönhörligt ut och försvinner.

Våra tjänster efterfrågas inte heller för vilket uppdrag som helst. Biståndsgivare handlar upp konsulter när de har ett väl definierat behov och vill ha experthjälp. Eftersom experter kostar pengar vill man att uppdraget utförs så snabbt och effektivt som möjligt. Våra experter kan snabbt sätta sig in i problematiken och de kan utforma hållbara och innovativa lösningar. Ofta erbjuder vi ett kompletterande team av experter där vissa har nationell eller regional erfarenhet och andra har global erfarenhet att dra på. Som konsultföretag bidrar vi starkt till innovationer och erfarenhetsutbyte mellan länder och över verksamhetsområden.

Biståndsgivare – och i förlängningen skattebetalarna – uppskattar oss också för vår kostnadseffektivitet. Vi vågar påstå att ingen annan aktör inom biståndet är så kostnadseffektiv som en konsult. Konkurrensen gör att vi är tvungna att vara ytterst kostnadsmedvetna och hitta smarta lösningar i allt vi företar oss.

Alla konsultföretag som är verksamma internationellt har också väl utvecklade kvalitetssäkringssystem, många är även ISO-certifierade inom kvalitet och/eller miljö. Detta ökar naturligtvis tryggheten för uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren i detta sammanhang är oftast en kombination av en finansiär och en mottagare som gemensamt har kommit överens att ett projekt ska genomföras. Mottagaren betalar inte, men kan heller inte själva helt välja vem som ska få uppdraget. För dem är det viktigt att få en kvalitetssäkrad resurs till sitt förfogande.

Att vara konsult är dock inte bara att vara expert. En konsult måste kunna läsa av en organisation och skapa relationer med människor för att kunna göra maximal nytta under en kort period på plats. Resultaten ska inte bara lösa omedelbara problem utan ska kunna skapa kapacitet att hantera liknande problem i framtiden på ett hållbart sätt. En duktig konsult löser problem och stöttar organisationen både på kort och lång sikt och bidrar till hållbara lösningar.

Vi konsulter är också engagerade i målen för biståndet. Vi tycker att det gör vårt arbete meningsfullt och det har vi gjort länge. För 15 år sedan betraktades vi som annorlunda och det fanns de som fnös åt sådana engagemang. Idag, när CSR är ett vedertaget begrepp är detta inget konstigt längre.

Alla dessa faktorer ligger till grund för att biståndsgivare över hela världen anlitar konsulter för att uppnå resultat. Det är dock hög tid att vi erkänns och betraktas som en självklar partner även i det svenska biståndet. Den biståndspolitiska plattformen skickades på remiss till 100 organisationer i det civila samhället och inte mindre än 45 myndigheter, universitet och högskolor. Trots allt tal om betydelsen av den privata sektorn i biståndet har konsultföretagen inte tagit plats i den svenska biståndsdebatten. Vi finns och vi vill bidra med våra erfarenheter till ett resultatinriktat svenskt bistånd.

Styrelsen i Swedish Consultants:

Kajsa Nylander, Senior Advisor, Respect (ordf)

Anders Olin, VD, SIPU International

Maria Lannér, VD, Neptunia Development

Stina Mossberg, VD, NIRAS Natura.

David Montgomery, VD, WSP International

Bertil Oskarsson, Director of Business development, Indevelop

Läs mer på www.swedishconsultants.se

 

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: