Framtidens bistånd

Av: Anders Olin

På SIPU hoppas vi att förvaltningsbiståndet ska fortsätta och öka i betydelse. Vi skulle vilja se fler försök att samordna myndighetsinsatser kring ett antal gemensamma målsättningar så att man på bred front angriper grundproblemen med svaga institutioner. Det skriver Anders Olin, VD för FCG SIPU International

2 juli, 2014, Debatt

Vi garanterar resultat!

Av: Anders Olin, Bertil Oskarsson, David Montgomery, Kajsa Nylander, Maria Lannér och Stina Mossberg

Konsulter är de mest kostnadseffektiva aktörerna inom biståndet och det är hög tid att vi erkänns och betraktas som en självklar partner även i det svenska biståndet. Trots allt tal den privata sektorns betydelse tillfrågades inte konsultföretagen när den biståndspolitiska plattformen skickades på remiss tidigare i år. Vi finns och vi vill bidra med våra erfarenheter till ett resultatinriktat svenskt bistånd. Det skriver Swedish Consultants styrelse

15 april, 2014, Debatt