I mars slöt FN:s miljöförsamling ett avtal om plastnedskräpning. Senast 2024 ska ett rättsligt, internationellt bindande avtal skrivas om nedskräpning. Bild: Kim Haughton. Källa: Flickr.

Notis

FN:s miljöförsamling närmar sig globalt avtal om plastnedskräpning

Toppmötet med FN:s miljöförsamling UNEA i mars avslutades med bland annat en överenskommelse om att utveckla ett globalt, rättsligt bindande avtal om plastnedskräpning. Att närma sig ett sådant avtal anses vara banbrytande eftersom miljöfrågor sattes på is under covid-19 – och det är först nu som de har hamnat på dagordningen igen.

FN:s miljöförsamling (UNEA) fortsatte på sitt femte möte (UNEA-5.2) i början av mars där ledare, ministrar och andra representanter från närmre 200 länder deltog. Temat för mötet var naturens betydelse för att nå målen för hållbar utveckling, grön återuppbyggnad och hållbar återhämtning efter coronapandemin. Mötet påbörjades under 2021 med ett virtuellt möte och under 2022 skedde det femte mötet fysiskt i Nairobi. Syftet med mötet var att godkänna strategin för FN:s miljöprogram (UNEP) på medellång sikt, 2022 till 2025, och arbetsprogram för 2022 och 2023. Mötet i Nairobi ledde bland annat till en överenskommelse om utveckla ett rättsligt bindande globalt avtal om plastnedskräpning. 

– Allt förlorat liv är naturligtvis en tragedi, men låt oss ge en viss skala: covid-19 har orsakat nära sex miljoner dödsfall på två år. Enbart luftföroreningar inomhus och utomhus orsakar sju miljoner förtida dödsfall varje år. Vi stoppade världen för covid-19, men vi lät den fortsätta med föroreningar, sade Inger Andersen, chef för FN:s miljöorgan UNEP, under konferensen.

Senast 2024 ska avtalet om nedskräpning skrivas. Under mötet deltog Sveriges klimat- och miljöministern Annika Strandhäll (S). Hon planerar att även delta under mötet UNEP@50, också kallat Stockholm+50, i Stockholm i juni, som firar att det har gått 50 år sedan FN:s miljöprogram etablerades.

Dela det här: