Amnestys senaste rapport om vaccinationsfördelning är en uppföljning på ”rapporten A Double Dose of Inequality” från september 2021, där man utvärderade läkemedelsföretagens inflytande över vaccinfördelning. Foto: Mufid Majnun. Källa: Unsplash.

Nyhet

Amnesty kritiserar läkemedelsbolagen för ojämlik vaccinfördelning

I dag uppmanas befolkningen i många länder, däribland Sverige, att ta tre doser vaccin för fullgott skydd mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Men endast fyra procent av befolkningen i låginkomstländer har vaccinerats med två doser, visar en rapport som Amnesty publicerade i februari. Nu uppmanar organisationen läkemedelsbolagen till förändring.

Det producerades omkring tio miljarder doser vaccin mot covid-19 av olika läkemedelsleverantörer i världen under 2021. Flera länder rekommenderar nu sina befolkningar en tredje dos covid-19 vaccin för att garantera ett fullgott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

I mitten av februari publicerade Amnesty International en rapport som visar att endast 4,2 procent av befolkningen i låginkomstländer hade vaccinerats med två doser vid årsskiftet. Detta i jämförelse med 42,4 procent i världens rikaste länder vid samma tidpunkt. Amnestys rapport visar också att endast två procent av Pfizer/BioNTechs och Modernas sammantagna vaccinleveranser gick till låginkomstländer under hösten 2021.

Vaccintillgång och priser befäster globala ojämlikheter

Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att 70 procent av världens befolkning ska vara fullvaccinerade vid årets slut. WHO betonar att detta är möjligt utifrån den omfattande forskning som genererar nya vaccin och mängden redan existerande vaccin som ska fortsätta produceras under årets gång. WHO menar att det är misslyckandet med att fördela vaccinet jämnt över världens länder som har orsakat ojämlikheten.

Amnesty uppmanar läkemedelsbolagen att agera för att minska vaccinojämlikheten i världen. Foto: Prasesh Shiwakoti (Lomash). Källa: Unsplash.

Amnesty riktar även kritik mot läkemedelsföretagen som producerar vaccin för deras prissättning och att de har valt att prioritera leveranser till höginkomstländer. Rajat Khosla, Amnestys chef för forskning, påverkansarbete och politik, uppmanar världens läkemedelsbolag att agera för att minska vaccinojämlikheten. Dels genom att prioritera leveranser till låginkomstländer under 2022 för att uppnå WHO:s mål, dels genom att släppa patent på vaccin och dess kringliggande forskning.

– Vi uppmanar investerare att omedelbart ta ansvar för sitt agerande och använda sitt betydande inflytande på läkemedelsföretagen och pressa på för att avlägsna hinder för rättvis tillgång på vaccin och främja ansvarsutkrävande och transparens, sa Rajat Khosla. 

Större vaccinmotstånd i låginkomstländerna

I en intervju med SVT uttalar sig Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström om skillnaderna i vaccintakt i världen. Han menar att det finns andra orsaker som också förklarar det låga antalet vaccinerade i låginkomstländer, förutom vaccinets fördelning och prissättning. Ett sådant exempel är större vaccinmotstånd bland befolkningen i låginkomstländerna, enligt Richard Bergström. Han beskriver även hur det internationella vaccinsamarbetet Covax, som upprättades för att omfördela vaccin till låginkomstländer, har köpt en stor mängd doser av läkemedelsproducenten Astra Zeneca som var tillverkade i Indien, men som aldrig levererades för omfördelning. Detta på grund av att Indien införde ett exportstopp av vaccin under stora delar av 2021 efter landet upplevde ett allvarligt smittläge vid uppkomsten av en ny virusmutation. 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: