Vecka 10: Debattörer välkomnar Sveriges Natointräde

Sverige är nu medlem i militäralliansen Nato. Detta har välkomnats av de flesta debattörer på svenska opinionssidor. På bild: Ulf Kristersson (M), Sveriges statsminister, och Jens Stoltenberg, Natos generalsekreterare. Foto: NATO. Källa: Flickr.

Av: Fatima Shek Behi

Den 7 mars 2024 blev Sverige fullvärdig medlem i Nato, två år efter att ansökningsprocessen inleddes efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Natointrädet har dominerat debatt- och ledarsidorna under den gångna veckan, med en klar majoritet som välkomnar medlemskapet i militäralliansen.  

11 mars, 2024, Aktuell debatt

Vecka 9: Debattörer vill att Sverige ska förespråka nedrustning – även som Natomedlem

På svenska opinionssidor under den gångna veckan var de flesta debattörer positiva till att Sveriges långa ansökningsprocess till Nato verkar närma sig ett slut. På bild: Statsminister Ulf Kristersson (M) (till vänster) bredvid Natos generalsekretare Jens Stoltenberg (till höger). Foto: NATO. Källa: Flickr.

Av: Benjamin Frisk

Den 26 februari röstade Ungerns parlament ja till Sveriges Natomedlemskap, och nu är det endast formaliteter kvar innan Sverige blir fullvärdig medlem i militäralliansen. Detta var i fokus på debatt- och ledarsidorna under den gångna veckan, och de flesta debattörer var positiva till Sveriges steg mot Nato. Flera underströk dock vikten av att fortsatt vara en röst för fred och begränsning av kärnvapen. Även biståndet till Unrwa, FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, fortsatte att debatteras. 

4 mars, 2024, Aktuell debatt

Vecka 8: Debattörer kräver ökat stöd till Ukraina

Förra veckan gick kriget i Ukraina in på sitt tredje år. I och med det krävde debattörer bland annat ökat militärt stöd till Ukraina och skärpta sanktioner mot Ryssland. Foto: President of Ukraine. Källa: Flickr.

Av: Kansliet

Förra veckan var det två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, vilket präglade de svenska opinionssidorna. Flera debattörer menade att Sverige, EU och världen måste göra mer för att få slut på kriget. 

26 februari, 2024, Aktuell debatt

Vecka 7: Centerpartister kräver ekonomiska påföljder för klimatbovar i EU

Under den gångna veckan har bland annat EU:s framtid diskuterats på svenska debatt- och ledarsidor, med anledning av det kommande valet till Europaparlamentet i sommar. Foto: European Parliament. Källa: Wikimedia commons.

Av: Ida Nilsson och Adam Hansen

Inför det kommande Europaparlamentsvalet, som infaller i juni i år, ökar debatten om Sveriges roll i EU och unionens framtid. Centerpartiet kräver att EU inför ekonomiska påföljder för länder som inte lever upp till målen för klimatomställningen, medan Sverigedemokraterna förespråkar en omstrukturering av EU-politiken och stärkt beslutsfattande på nationell nivå. Även den ryske oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs död har uppmärksammats i debatten under den gångna veckan. 

19 februari, 2024, Aktuell debatt

Vecka 6: Artister kräver att Israel utesluts från Eurovision

Över 1 000 artister – däribland Eric Saade, Robyn och Timbuktu – vill utesluta Israel från Eurovision, med hänvisning till landets krigföring i Gaza. Men artisternas upprop har väckt kritik på bland annat Dagens Nyheters ledarsida. Foto (till vänster): WAfa/APAimages. Källa: Wikimedia commons. Foto (till höger): AnnCatrin Blyckerts. Källa: Wikimedia commons.

Av: Ina Carlsson och Fleur Riller Lendemar

I takt med att den europeiska musiktävlingen Eurovision song contest närmar sig har röster runt om i världen höjts med uppmaning om att Israel ska portas från tävlingen – på grund av kriget i Gaza. I en debattartikel kallar över 1 000 artister tv-unionen EBU för dubbelmoralisk, och Israels medverkan i Eurovision för en ”bagatellisering” av folkrättsbrott. Dagens Nyheters ledarredaktion menar å andra sidan att det inte alls är hyckleri att vilja bojkotta Ryssland men släppa in Israel i musiktävlingen.

12 februari, 2024, Aktuell debatt

Vecka 5: Debattörer oense om det indragna stödet till UNRWA

Är det rätt eller fel av Sverige att stoppa det humanitära biståndet till UNRWA? Detta har flera debattörer diskuterat under den gångna veckan. Foto till vänster: UNIS Vienna. På bild: Philippe Lazzarini, generalkommissionär UNRWA. Källa: Flickr. Foto (till höger): Axel Öberg. På bild: Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). Källa: Flickr.

Av: Benjamin Frisk och Fatima Shek Behi

Under den gångna veckan har flera länder, däribland Sverige och biståndsmyndigheten Sida, stoppat det humanitära biståndet till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Bakgrunden är att 12 anställda på UNRWA misstänks för delaktighet i Hamas attack mot Israel den 7 oktober. Men svenska debattörer har varit oense om det är rätt eller fel att dra in stödet till UNRWA.  

5 februari, 2024, Aktuell debatt

Vecka 4: Debattör om Nato-processen: “Turkiet och Ungern grep tillfället att utpressa Sverige”

Turkiet har godkänt Sveriges Nato-ansökan, men Ungern vill förhandla om medlemskapet. Detta var ett av ämnena som präglade debatten på opinionssidorna förra veckan. Foto till vänster: European Parliament. Källa: Flickr. Foto till höger: Mikhail Klimentyev. Källa: Wikimedia Commons.

Av: Edvin Borg och Rania Yassin

Den 23 januari godkände Turkiets parlament Sveriges Nato-ansökan. Detta präglade de svenska debatt- och ledarsidorna under den gångna veckan, och flera debattörer resonerade bland annat kring om medlemskapet har diskuterats tillräckligt eller ej. Även Richard Jomshofs (SD) uttalande om att förbjuda muslimska symboler väckte reaktioner under veckan.  

29 januari, 2024, Aktuell debatt

Vecka 50: Historiskt klimatavtal på COP28 – men flera debattörer är kritiska

Efter en utdragen förhandling på FN:s klimatkonferens i Dubai kunde världens länder slutligen enas om ett avtal om en övergång från fossila bränslen. Men den gångna veckans debattörer är oense om avtalet faktiskt är tillräckligt. Foto: UNclimatechange. Källa: Flickr.

Av: Mona Adam Abdi

Klimatdebatten fortsätter. Förra veckan avslutades förhandlingarna på FN:s klimatmöte COP28 i Dubai, och världen har nu ett nytt klimatavtal. Många är nöjda med avtalet och menar att det är ett historiskt steg i rätt riktning. Andra anser att det inte är tillräckligt. 

18 december, 2023, Aktuell debatt

Vecka 49: “Framtiden behöver inte bli som i Apornas planet”

Klimatförändringarna och klimatmötet COP28 i Dubai har präglat den gångna veckans debatt. Foto: Roschetzkylstockphoto. Källa: Getty Images/Canva.

Av: Ina Carlsson

Under den gångna veckan har den andra veckan av FN:s klimattoppmöte COP28 gått av stapeln. Detta har speglats på svenska opinionssidor, där bland annat handel med utsläppsrätter och krav på ökande inblandning av biobränsle inom flygindustrin har debatterats. Även behovet av en ansvarsförflyttning från individen och den enskilda konsumenten till systemnivå har lyfts. 

11 december, 2023, Aktuell debatt

Vecka 48: Debatt kring länders ansvar för klimatet: ”Hycklare räddar inte planeten”

FN:s klimatmöte COP28 i Dubai har bland annat väckt debatt om rika och fattiga länders ansvar i klimatkrisen. Foto: Dean Calma/IAEA. Källa Flickr.

Av: Benjamin Frisk och Elin Prestgaard

FN:s årliga klimattoppmöte COP28 pågår just nu i Dubai i Förenade arabemiraten. Som Utvecklingsmagasinet tidigare rapporterat om har valet av plats väckt kritik värdlandet är en oljenation. svenska opinionssidor har debattörer bland annat diskuterat vilka roller rika och fattiga länder bör ha för att bekämpa klimatförändringarna 

4 december, 2023, Aktuell debatt