Vårda relationer för ökad biståndseffektivitet

Av: Stein-Erik Kruse

Ägarskap, realism, samstämmighet och relationer till partners är några av de interna faktorer som behöver ägnas större uppmärksamhet – och eftertanke – i det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det visar en ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) som tittar på Sveriges långsiktiga utvecklingssamarbete med Uganda. Även resultatrapporteringen måste ses över för att anpassas till verkliga förhållanden, skriver rapportförfattaren Stein-Erik Kruse.

25 oktober, 2016, Debatt

Agenda 2030 – including persons with disabilities

Millenniemålen misslyckades med att inkludera personer med normbrytande funktionsvariationer, vilket lämnade en av de fattigaste och mest sårbara grupperna utanför den globala utvecklingsagendan. I den nya utvecklingsagendan, Agenda 2030, pratar man om vikten av att “leave no one behind” – men kommer det att bli verklighet, eller är det bara tomma ord? FUF, Synskadades Riksförbund och MyRight bjöd in till ett seminarium för att diskutera just detta tillsammans med representatnter för Världsbanken, UD, Sida och civilsamhället. 

24 oktober, 2016, FUF-podden

Resolution 1325 och internationellt försvarsarbete

FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs år 2000. Resolutionen antogs eftersom civila blivit mer och mer utsatta i väpnade konflikter och kvinnor ofta uteslöts från fredsprocesser. Men varför är det viktigt att implementera ett genusperspektiv i internationellt fredsarbete? Vilka utmaningar finns det? I det här poddavsnittet ska du få lyssna till Martina Lindberg som kommer att prata om hur man jobbar med integrering av jämställdhetsperspektiv inom internationellt försvarsarbete.

24 oktober, 2016, FUF-podden

Global agenda kräver lokalt genomförande

Av: Elin Andersdotter Fabre och Johan Hassel

Städernas betydelse för den globala utvecklingen blir allt större i takt med att världen blir mer urbaniserad. Därför måste globala utmaningar angripas på lokal nivå. Idag inleds Habitat III, FN:s konferens om hållbar stadsutveckling, i Ecuadors huvudstad Quito. Nordiska städer kan och bör gå före i omställningen till en hållbar utveckling – låt konferensen bli startskottet för detta, skriver Johan Hassel och Elin Andersdotter Fabre från tankesmedjan Global Utmaning.

17 oktober, 2016, Debatt

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

Av: Maria Andersson

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.

11 oktober, 2016, Debatt