Debatt

Kondomen – den osynliga utvecklingsfrågan

År 2030 ska alla ha tillgång till preventivmedel. Det har världens ledare lovat. Men det räcker inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp. Än så länga saknar fler än 225 miljoner människor preventivmedel, skriver Maria Andersson, generalsekreterare för RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning.

Det finns åtskilliga bevis för att människor som får bestämma över sitt barnafödande stannar i skolan längre, får bättre ekonomi och föder friskare barn med färre risker för den gravidas hälsa. Preventivmedel är en viktig del av en bredare rättighetsagenda och de hinder som finns för att kunna använda preventivmedel måste belysas från flera håll. Världens ledare har genom Agenda 2030 åtagit sig att göra preventivmedel tillgängliga för alla. Nu behövs finansiering, politisk vilja och folkligt stöd.

I förra veckan lanserade RFSU en video där vi uppmanar den amerikanska rymdfartsorganisationen NASA att skicka upp en kondom i rymden för att hylla uppfinningen. Kondomen är det enda preventivmedlet för män och det enda preventivmedlet som skyddar mot både könssjukdomar och oönskade graviditeter. Filmen till NASA är RFSU:s sätt att väcka uppmärksamhet kring en väldigt viktig men, tyvärr, osynlig utvecklingsfråga.

Tydlig koppling till fattigdom

Bristen på preventivmedel, däribland kondomer, leder till allvarliga konsekvenser. Aidsrelaterade sjukdomar skördar fler än en miljon människoliv varje år, och hundratusentals kvinnor och flickor dör som konsekvens av osäkra aborter och förlossningsrelaterade komplikationer. Trots att dödsfall kopplade till aids och till mödradödlighet har minskat det senaste decenniet slår det fortfarande hårt mot många människor, samhällen och länder.

Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och lågt användande av preventivmedel. I centrala och västra Afrika använder färre än 10 procent av befolkningen moderna preventivmedel, för att ta ett exempel. Men det beror också på motstånd från socialkonservativa och religiösa ledare som inte vill att unga får tillgång till sexualundervisning och preventivmedel. Samtidigt som det finns en stark föreställning att unga inte ska ha sex föder cirka 16 miljoner tonåringar barn varje år, och den absoluta majoriteten av dessa är gifta.

Rymdkondom kan sprida kunskap

Sverige bör bidra både finansiellt och genom politiskt arbete. För att fler ska få tillgång till preventivmedel räcker det inte att enbart säkerställa distribution och infrastruktur. Tillgång till, och användning av, preventivmedel beror lika mycket på acceptans i samhället. Människor måste ges makt och rätt att bestämma över sin egen kropp och om och när de vill föda barn.

Med filmen vill RFSU sprida kunskap och generera nyfikenhet hos den svenska allmänheten om frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hur det hänger ihop med fattigdomsbekämpning. Om NASA skickar upp preventivmedel i rymden kommer ännu fler att prata om den livsviktiga uppfinningens betydelse för mänskligheten. Det kan i förlängningen leda till att preventivmedel hamnar högre upp på den politiska dagordningen.

Maria Andersson

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här:

Hjälp oss att förbättra Utvecklingsmagasinet

Svara på vår enkät så att vi kan fortsätta driva och utveckla vårt digitala magasin. Det tar bara ett par minuter att svara på enkäten.

Starta enkät