Debatt

Nordisk jämställdhet på export

Att kvinnor inte själva får bestämma över sin egen kropp är inte bara ett övergrepp utan också ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen i världen. Sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel och säkra aborter är självklarheter för oss i Norden men oåtkomligt för många medsystrar i syd. Genom egna erfarenhet vet vi att jämställdhet ger tillväxt och välstånd och nu kan vi dela med oss av både dessa erfarenheter och detta välstånd genom det svenska jämställdhetsbiståndet. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida

I dag diskuterar tiousentals aktivister, politiker och andra aktörer från hela världen jämställdhet på det stora mötet Nordiskt Forum i Malmö. 70 procent av de människor som lever i fattigdom i världen är kvinnor och att arbeta för jämställdhet är ett av Sveriges och Sidas viktigaste områden i kampen mot fattigdom. I dag kan vi presentera en ny biståndsbarometer som visar att vi som bor i Sverige tillsammans via skattsedeln under ett år bidragit till att:

  • 8,3 miljoner flickor har fått tillgång till utbildning
  • 12 miljoner tjejer och killar har fått sexualundervisning i skolan
  • 1 miljon män fått utbildning om och möjlighet att engagera sig för ökad jämställdhet
  • 230 000 personer inom hälso- och rättssektor har fått utbildning om könsrelaterat våld
  • 22 länder har tagit fram och antagit 99 nya lagar kring jämställdhet

Det är lätt att glömma att många av de saker som vi idag ser som självklara är ett resultat av decenniers kvinnokamp och gediget jämställdhetsarbete. Att vi idag har rättigheter som många kvinnor i världen tyvärr inte är i närheten av att få tillgång till.

Förra året föddes runt 114 000 barn i Sverige och 99 procent av dem förlöstes på sjukhus. De senaste trettio åren har det skett en halvering av mödradödligheten i världen, från runt 600 000 till runt 300 000 per år, men i de fattigaste länderna i världen är dödligheten på grund av graviditet och förlossning fortfarande förfärande hög. Att förlösas av en barnmorska är en av de bästa livförsäkringarna för kvinnor globalt.

I Sverige har alla ungdomar tillgång till sexualundervisning i skolan och gratis preventivmedel genom ungdomsmottagningar. Omkring över 35 000 säkra aborter kan genomföras årligen inom sjukvården i vårt land. Över en fjärdedel av jordens befolkning bor i länder där abort är förbjudet och kvinnor därmed inte har rätt att ta detta beslut om sin egen kropp. Varje år görs runt 20 miljoner osäkra aborter där många kvinnor riskerar hälsa och liv. I många av det svenska biståndets samarbetsländer är detta alltså inte en resurs- eller kapacitetsfråga. Det är en politisk fråga.

I dag finns inte bara den nordiska kvinnorörelsen på plats i Malmö, totalt träffas 15 000 medsystrar- och bröder från hela världen. Våra nordiska erfarenheter går idag på export i världen genom vårt bistånd. Ett exempel är Bangladesh, ett av världens fattigaste och mest tätbefolkade länder, där man nu lyckats minska den tidigare mycket höga mödradödligheten. Förra året kunde 500 studenter påbörja en ny barnmorskeutbildning av svensk modell. Under sitt yrkesliv kommer dessa 500 barnmorskor att bidra till att sänka mödradödligheten i Bangladesh med 80 procent och rädda 36 000 kvinnors liv.

Vi vet av erfarenhet i Norden att jämställdhet ger tillväxt och välstånd – och en rättvisare fördelning av dessa. Vi vet att utbildning, stöd till kvinnoorganisationer och mäns engagemang är framgångsfaktorer för ett jämställdare samhälle. Vi fortsätter att driva jämställdhetsfrågan och frågor om kvinnors rätt till sin egen kropp – även i motvind. Vi har privilegiet att dela med oss av både resurser och erfarenheter, samtidigt som vi tar med oss kunskaper från och inspireras av de kvinnor och män runtom i världen som bit för bit genomför nya erövringar i jämställdhetens tecken.

Charlotte Petri Gornitzka,

Generaldirektör på Sida

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du svara på debattartikeln eller är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: