Forskare: Klimatkompensation är inte tillräckligt

Att flyga eller inte flyga, det är frågan. Källa: Piqsels

Av: Anna Wildeke

Att länder och företag klimatkompenserar är positivt för miljön. Men tillvägagångssättet möter även kritik, vissa menar att kompensationen blir ett slags avlatsbrev som rättfärdigar en redan alltför hög konsumtion. Enligt Eva Lövbrand, biträdande professor vid Linköping universitet, räcker det inte med klimatkompensation för att nå målen inom Parisavtalet – det krävs också drastiskt minskade utsläpp.

18 februari, 2021, Reportage

Positiva budskap är bättre för att rädda klimatet 

Foto: Canva.com.

Av: Anna Wildeke

Världens forskare är eniga om att klimathotet inte är något olösligt problem. Lösningen är att drastiskt minska koldioxidutsläppen världen över. Här inträder själva problemet – politikerna är totalt oense om hur eftersom det kräver uppoffringar av oss alla som idag överkonsumerar. Att uppmana till minskad konsumtion är ett utmanande budskap för en politiker att föra fram. 

24 november, 2020, Krönika