Om FUF

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt syfte är att informera och skapa diskussioner om global utveckling och Sveriges roll i världen. Vi vill bidra till kunskap, debatt och engagemang för en rättvis och hållbar värld.

Läs om hur du kan engagera dig »

FUF:s vision

Vår vision är att den svenska allmänheten har god kunskap om global utveckling. Med ökad kunskap agerar fler för en rättvis och hållbar värld, såväl på ett personligt plan som genom att ställa krav på makthavare. Sveriges roll i världen uppmärksammas och debatteras i media samt inom politik, kultur och utbildningDebatten är faktabaserad och ger utrymme för en mångfald av perspektiv och röster. Svenska makthavare inom politik och näringsliv tar ansvar för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i sitt beslutsfattande. Aktörer från olika sektorer samarbetar och angriper våra globala utmaningar ur ett helhetsperspektiv 

FUF:s mission

För att bidra till att uppnå visionen ska FUF:  

– vara en partipolitiskt och religiöst obunden plattform som bidrar till en faktabaserad debatt om Sveriges roll i världen. I debatten ska vi ge utrymme för en mångfald av perspektiv och röster 

– sprida kunskap om förbisedda globala utmaningar och belysa aktuella frågor ur nya perspektiv. 

– bidra till att kunskap om global utveckling blir mer begriplig och lättillgänglig. 

– väcka engagemang för en rättvis och hållbar global utveckling, särskilt bland unga. 

– skapa fora för erfarenhetsutbyte och samarbete över sektors-, sociala- och generationsgränser. 

– stödja personer som vill jobba för en rättvis och hållbar global utveckling, så att de får praktiska erfarenheter och en fördjupad förståelse för frågorna. 

– bidra till en faktabaserad svensk och europeisk politik för global utveckling. 

 

Verksamhetskarta föreningen för utvecklingsfrågor

 

Dela det här: