John Hasslers klimatutredning väcker blandade reaktioner bland debattörer. Flera av dem menar till exempel att det är nödvändigt att ha nationella klimatmål, vid sidan av EU:s. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Aktuell debatt

Vecka 43: Splittrade åsikter om Hasslers klimatutredning

John Hasslers klimatutredning har skapat delade åsikter svenska debatt- och ledarsidor. Vissa betraktar den som en möjlig positiv förändring inom klimatomställningen, samtidigt som diskussionen om Sveriges klimatmål gentemot EU:s riktlinjer intensifieras ska Sverige ha egna klimatmål eller ska EU styra vägen framåt? 

Enligt SvD:s ledarskribent Peter Wennblad kan John Hasslers klimatutredning innebära en positiv förändring i den svenska klimatomställningen – och ett större åstadkommande än både den tidigare rödgröna regeringen och den nuvarande regeringen.

– Det är inget styrkebesked att en enskild ekonomiprofessor på tre månader lyckas åstadkomma vad en hel regering inte presterat på ett år, skriver han.

Hasslers utredning väcker frågan om Sverige behöver egna nationella klimatmål eller om det är bättre att anpassa sig utifrån EU:s mål. ETC:s ledarskribent Rebecka Bohlin argumenterar för att nationella mål är nödvändiga.

– Självklart behöver alla länder egna nationella mål – gärna betydligt mer ambitiösa än EU:s, skriver hon.

I en replik på Per Kågesons debattartikel i SvD Debatt lyfter Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet argument för att Sverige bör fastställa sina egna ambitiösa klimatmål i stället för att enbart förlita sig på de mål som EU har satt upp.

– Det handlar inte, som Per Kågeson skriver på SvD Debatt 22/10, om att klimatmålens försvarare ”inte förstår” det nya läge som uppstått – utan att vi ser fördelarna med att fortsatt gå före, skriver han.

ETC:s ledarskribent Göran Greider är kritisk till Hasslers förslag att avskaffa det svenska målet om kraftig minskning av utsläppen inom transportsektorn till 2030 och i stället ersätta de med ett elektrifieringsmål.

– Problemet är bara att när det ursprungliga målet sopas bort försvinner också incitament att helt enkelt minska biltrafiken, både antalet bilar och trafiken, skriver han.

Andra debattörer hävdar att det bör finnas alternativa lösningar som kulle kunna vara smidigare än Hasslers modell. Fyra experter inom klimat och näringsliv presenterar exempelvis ett förslag om en ”företagsintern klimatomställning” i DN Debatt.

John Hasslers klimatutredning

Gröna investeringar räcker inte

Rebecka Bohlin, Ledarskribent, ETC Nyhetsmagasin

Ekonomerna kan inte tänka klart om klimatet

Göran Greider, Ledarskribent, Dagens ETC

”Svenska klimatmål är meningsfulla”

Mattias Goldman, 2030-sekretariatet, Expressen

”Låt företagen själva styra sina klimatinvesteringar”

Östen Ekengren, senior rådgivare, IVL Svenska miljöinstitutet, Patrik Isaksson, enhetschef, IVL Svenska miljöinstitutet, Allan Larsson, senior rådgivare, Electricity Innovation, Lars Zetterberg, expert på utsläppshandel, IVL Svenska miljöinstitutet, Dagens Nyheter

Äntligen börjar klimatet att förändras

Peter Wennblad, Ledarskribent, Svenska Dagbladet

Kritik mot Greta Thunberg och Fridays for future

Jag känner sorg över att du är så blind, Greta

Shaked Shefy Cohen, vicepresident för Israel society of ecology and environmental sciences, Expressen

Radikaliseringen är slutet för Gretas rörelse

Mattias Svensson, Ledarskribent, Svenska Dagbladet

Greta Thunbergs rörelse sprider konspirationsteorier och blundar för terrorism

Erik Helmerson, Ledarskribent, Dagens Nyheter

Det var rimligt att Greta Thunberg bad om ursäkt

Rasmus Hansson, Ledarskribent, Aftonbladet 

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: