Debatt

Unga måste vara i fokus för att bygga fred

Trots många biståndsinsatser för att främja fred så fortsätter konflikter att starta världen över. I nästan alla konflikter används unga för att utföra och delta i våldet. Därför borde Sverige, EU och FN satsa på att stödja fredsarbete riktat till unga, skriver organisationen Youth Alive! Kenya.

Sedan 1990-talet har biståndsarbetare och forskare ägnat stor uppmärksamhet åt konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. Förebyggande åtgärder har utformats för att lösa och hantera konflikter innan de blir våldsamma. Dessutom har strategier för konflikthantering utvecklats för att begränsa och minska konflikter. De konfliktförebyggande strategierna har innehållit en rad aktiviteter, som förebyggande av konflikter och konfliktlösning. De metoder som har används är bland annat medling, fredsbevarande, fredsskapande, förtroendeskapande åtgärder och diplomati.

Konfliktförebyggande är fortfarande en gåta. Konflikter fortsätter att uppkomma världen över och många av dem blir våldsamma. Bara under 1990-talet dödades ungefär 5,5 miljoner människor i nästan 100 väpnade konflikter. De dödliga konflikterna leder till omfattande förödelse, regional instabilitet och ett stort antal flyktingar. Det internationella samfundet klarar inte av att förebygga krig och många organisationer tvingas i stället jobba med att begränsa de negativa effekterna av våldet.

Enligt Heidelberginstitutet för internationell konfliktforskning (HIIK) fanns det år 2013 ungefär 400 konflikter runtom i världen, varav 20 var regelrätta krig. Orsakerna till konflikterna varit desamma under tusentals år: religiös fanatism, ideologier, värdefulla råvaror och makt. Flera länder har upplevt våldsamma konflikter under de senaste åren, bland annat Kongo, Mali, Nigeria, Sudan, Somalia, Afghanistan, Syrien, Filippinerna, Kenya och Sydsudan.

Unga används som våldsverkare

I nästan alla konflikter har unga används för att utföra och delta i våldet. Politiker och andra makthavare har mobiliserat unga för att sprida sitt budskap, sin rasism, sin ekonomiska brottslighet, sina våldsamma vräkningar och sina massmord. Bara för att nämna några saker. Dessutom har våldsamma extremistorganisationer som Boko Haram, al-Shabab och al-Qaida börjat rekrytera unga som ska jobba aktivt för att uppvigla till ännu mer våld.

Många av de unga som används som våldsverkare blir lovade att de ska få bättre liv av sina krigsherrar. Tyvärr dödas i stället många av ungdomarna, eller så blir de skadade för livet. De som tjänar på våldet kommer aldrig att kompensera dem för deras skador eller deras förlorade liv.

Under våldsamma konflikter dödas dessutom oskyldiga kvinnor och barn eftersom de har svårare att fly än män. De som överlever är inte sällan skadade, bortkörda från sina hem och saknar både ägodelar och anhöriga.

Det är svårt för lokala fredsbyggande organisationer och det internationella samfundet att förutsäga och snabbt svara på konflikter som riskerar att bli våldsamma. Det beror både på den komplexa dynamiken i interna, etniska och lokala konflikter och en ovilja från många stater att vidta åtgärder som innebär risker och kostnader.

Vi vill öka tilliten och förutsägbarheten

Youth Alive! Kenya (YAK) använder sig av konfliktförebyggande strategier som ökar tilliten och gör våldet mer förutsägbart i det lokala samhället. Strategierna är till för att konflikter inte ska utvecklas till våld. Vårt huvudfokus när vi jobbar med unga är att framtida konflikter kan stoppas innan det bryter ut. På det sättet jobbar YAK med ungdomsorganisationer från olika delar av landet, för att sprida fredsbyggande arbete runtom i Kenya. Vi använder oss av kunskaper från globala utbyten om fredsbyggande och bekämpande av våldsam extremism. Vi förespråkar att unga ska inkluderas och delta i utvecklingsagendan. Vi förordar en bra ungdomspolitik på nationell och global nivå och vi integrerar fredsinitiativ och bekämpning av våldsam extremism i alla våra program.

På lokal nivå ledde konflikterna efter valet i Kenya 2007 till att vi stärkte våra strategier ytterligare. Våldsamheterna dödade 1 500 människor och fördrev över 500 000 människor på flykt. Ägodelar för miljontals dollar förstördes och många byar ödelades.

Mer än 75 procent av deltagarna i konflikten var unga, antingen som offer eller förövare. I kölvattnet av det utvecklade YAK en konfliktförebyggande och fredsbyggande verktygslåda. Verktygslådans syfte är att stödja kenyanska ungdomar att på ett meningsfullt sätt engagera sig i fredsbyggande i sina lokalsamhällen. Den är särskilt utformad för YAK:s medlemsgrupper och fokuserar på förståelse och kunskap om de största konfliktfrågorna i Kenya. Trots fokus på Kenya tror vi att stora delar av verktygslådan kan vara användbar för andra organisationer, kampanjer och aktiviteter runtom i världen.

Verktygslådan innehåller bland annat begrepp, fakta och statistik som kan användas i fredsbyggande insatser och kampanjer. Den utforskar strategier för lyckade insatser, idéer för att agera och organisera evenemang samt knep för att engagera media. Dessutom listar den en rad andra källor som kan vara till hjälp för att öka medvetenheten kring konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete.

Krävs stöd från omvärlden

Några rekommendationer till Sverige/EU/FN:

– Stöd utvecklingsprogram som jobbar med fred, mänskliga rättigheter och motverkande av våldsam extremism, särskilt i länder som är drabbade av våld och/eller rekrytering av unga till våldsamma extremistorganisationer.

– Stöd program som stärker ungdomars representation och deltagande i utvecklingsagendan. Både FN:s beslutsfattande och lokalt beslutsfattande styrs framför allt av regeringar som vill få igenom sin egen agenda snarare än att stötta ungdomar och deras frågor.

Gideon Ayodo

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: