Aktuell debatt

Är regeringens klimatpolitik otillräcklig?

Veckans debatt har präglats av diskussioner kring effektivitet, både när det kommer till flygskatten och klimatpolitiken i stort. Trots att åsikterna går isär uttrycks en gemensam frustration kring att inte tillräckligt görs för att motverka klimatförändringarna.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskriver professorn Runar Brännlund hur svensk klimatpolitik sätter upp ambitiösa mål, men att de åtgärder som beslutas om inte är effektfulla. Två av de beslutade åtgärderna är en flygskatt på flygresor från Sverige samt ett nytt system för beskattning av bilar, ’bonus-malus’. Brännlund menar att båda åtgärderna är verkningslösa.

“Det som beskattas är inte de utsläpp man vill minska utan med flygskatten är det resan i sig själv och med bonus-malus är det innehavet av bilen, och inte de utsläpp den ger upphov till när den används. Man skulle kunna säga att både flygskatten och bonus-malus är en form av politisk “grönmålning”. Det vill säga att man försöker skapa en bild av att kraftfulla och effektiva åtgärder vidtas, men som i praktiken är kostsamma för individer och samhälle och mer eller mindre verkningslösa ur global klimatsynpunkt”, skriver Brännlund.

I en replik hävdar representanter från Fores att Brännlunds argumentation kring flygskatten är förenklande. Till exempel menar debattörerna att Brännlunds påstående att det europeiska utsläppshandelssystemet EU-ETS endast bidrar till en omfördelning av utsläpp är felaktigt eftersom systemet nyligen reformerades. Reformerna innebär att ”vattensängseffekten” – att minskade utsläpp på en plats möjliggör ökade utsläpp på en annan – avstannar.

Debattörerna beskriver hur flygskatten kanske inte är en optimal lösning men att den kan ge incitament för att välja mer klimatvänliga transportmedel framför flyg. ”Ingen hävdar att skatten är en universallösning för ett klimatneutralt flyg. Den relevanta frågan att ställa är snarare huruvida skatten, givet dagens nästan totala brist på styrmedel för flyget, är bättre än nollalternativet. Klimatfrågan är för brådskande för att låta det bästa bli det godas fiende”, skriver de.

Regeringens klimatpolitik har även ifrågasatts från annat håll. I en slutreplik till Isabella Lövin påstår moderaternas Maria Malmer Stenergard och Jonas Jacobsson Gjörtler att regeringens satsningar på klimatet är ineffektiva och präglas av symbolpolitik, så som regeringens miljardsatsning på elcykelsubventioner.

De moderata debattörerna efterlyser ett ambitiöst klimatarbete som involverar ökad inblandning av biobränsle i drivmedel, bonus-malus-system och satsningar på internationella klimatinvesteringar för att minska utsläppen globalt. Debattörerna redogör för moderaternas planer att fördubbla andelen av det multilaterala klimatbiståndet som går till att minska utsläppen och flerdubbla det bilaterala klimatbiståndet till projekt med huvudsyfte att minska växthusgasutsläppen.

”Det är viktigt att svenska skattemedel används effektivt för att nå så stor klimatnytta som möjligt […] Klimatet har inte tid eller råd med ineffektiv symbolpolitik. Klimatet – och skattebetalarna – förtjänar att varje skattekrona används där den gör störst nytta”, skriver Malmer Stenergard och Jacobsson Gjörtler.

Klimat och miljö

Flygskatten och bonus-malus saknar effekt
Runar Brännlund, Svenska Dagbladet

“Fel att flygskatten är verkningslös”
Anton Arbman Hansing, Mathias Fridahl och Markus Larsson, Svenska Dagbladet

Resultaten uteblir av Lövins klimatpolitik
Maria Malmer Stenergard och Jonas Jacobsson Gjörtler, Svenska Dagbladet

Nej, vi ska inte elda upp vår svenska skog
Frode Pleym, Lina Burnelius, Viktor Säfve, Stig-Olof Holm, Pia Björstrand, Samuel Jarrick, Mikael Sundström, Pella Thiel och Alice Andersson, Aftonbladet

Turkiet

Här är kraven Sverige måste ställa på Turkiet
Fredrik Malm, Aftonbladet

Hur ska ni samarbeta med Turkiet i Nato, L?
Anders Österberg, Aftonbladet

Flykt och migration

”När ska Sverige börja visa solidaritet igen?”
Joar Forssell, Svenska Dagbladet

Äger du ett svenskt pass? Grattis!
Somar Al Naher, ETC

Vi behöver fotbollen – den är livsviktig nu
Erik Lysén, Aftonbladet

Var är alla tonårstjejer?
Mariann Eriksson och Agnes Björn, Göteborgs-Posten

Övrigt

Trumps barnläger är en skam för USA
Expressen

Offren för Islamiska statens folkmord i akut behov av hjälp
Lars Adaktusson, Göteborgs-Posten

Nyblivna pappor är en nyckel för att nå jämställdhet
Alán Ali, Omvärlden

Är det något i texten som inte stämmer? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: