Foto: phere

Debatt

Tro och hopp – drivkrafter för förändrad manlighet

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas. I en värld där religion spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs därför en teologi som bidrar till en förändrad manlighet. Om vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen ökar möjligheterna till förändring på djupet, skriver representanter för Pingstmissionens utvecklingssamarbete, PMU.

Män är överrepresenterade som förövare i våldsbrott globalt. Kvinnor tar största ansvaret för relationer, hem och familj. Män toppar självmordsstatistiken. Detta är några exempel på varför det finns ett stort behov av att förändra normerna kring maskulinitet.

Ungefär 80 procent av världens befolkning bekänner sig till någon religion. Det innebär att religion är viktigt såväl för individer som ur ett samhällsperspektiv. Tro och hopp har ofta varit drivkrafter i arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter samtidigt som religion också har cementerat stereotypa könsroller och bidragit till att upprätthålla patriarkala strukturer. Oavsett vad vi anser om religion så präglar den våra samhällen och tro spelar roll i människors liv. Religiösa aktörer spelar en viktig roll i att skapa och befästa värderingar i samhället.

För en troende person kommer religionen ofta i första hand.I PMU:s globala jämställdhetsarbete är det tydligt att den teologiska utgångspunkten är avgörande för att uppnå förändring i jämställdhetsfrågor. Detta innebär också en enorm möjlighet. Människor kommer till kyrkan öppna för att förändras. Ett centralt budskap i den kristna tron handlar om kärlek till medmänniskor. När kyrkan också tydligt tar ställning för jämställdhet och kvinnors rättigheter finns stora möjligheter att nå människor och skapa bestående förändring.

Viktigt att utmana stereotypa könsroller

I DR Kongo pågår en av världens mest bortglömda konflikter med utbrett och brutalt sexuellt våld mot civila. Det finns i både konflikt- och fredstid föreställningar om mäns rätt till kvinnors kroppar, föreställningar som ursäktar och normaliserar sexuellt våld mot kvinnor. Det hänger ihop med diskriminering av kvinnor på andra områden i samhället och synen på kvinnan som underordnad.

I en konflikt förstärks normer och föreställningar om manlighet och maskulinitet, inte minst inom militären och andra beväpnade grupper. Detta sprider sig också i det övriga samhället och gör att man i konflikter ofta ser en ökning av sexuellt våld som begås av civila mot civila. Det handlar alltså inte bara om sexuellt våld som strategiskt vapen utan om en generell ökning av sexuellt våld i hela samhället.

I denna situation arbetar PMU:s partner Panzi Foundation med jämställdhetsprojektet Badilika, som betyder förändring, där en viktig del är att utmana stereotypa könsroller.

”Vi träffar mixade grupper och lyfter olika typer av teman, för du kan inte förändra kvinnornas situation utan att män är med. Badilika betyder förändring och vi jobbar med både undervisning och opinionsbildning”, säger Roger Buhendwa som är projektledare.

Det behövs ett samtal om en teologi för en förändrad maskulinitet

I PMU:s globala arbete ser vi, liksom i Sverige, hur kombinationen av orden ”män” och ”makt” innebär en stor utmaning. Det är relativt lätt att ställa sig bakom ett arbete för kvinnors rättigheter, arbete mot könsbaserat våld, flickors rätt till skolgång eller kampen mot könsstympning. Det är svårare att se sin egen maktposition, att erkänna problemen med att kyrkostyrelsen består enbart av män eller att män är överrepresenterade som våldsutövare.

I Almedalen anordnar PMU och Bilda ett seminarium med rubriken ”Männen, makten och #metoo i kyrkan”. Vår ambition är ett samtal om hur vi kan utmana begränsande normer och hur ett konkret arbete för förändrad maskulinitet i kyrkan kan se ut. I det globala jämställdhetsarbetet har betydelsen av att inkludera män och pojkar lyfts under senare år. Det gör också regeringen i sin jämställdhetsstrategi som lanserades under våren 2018. I strategin betonas vikten av mäns och pojkars engagemang och ansvar, särskilt kopplat till förändring av sociala normer och förebyggande av könsrelaterat våld.

Mäns makt och normer kring maskulinitet och våld måste ifrågasättas såväl i Sverige som i det globala jämställdhetsarbetet. I en religiös värld där tro och hopp spelar stor roll för människors livsval och beteenden behövs också en teologi för en förändrad maskulinitet. Den kristna kyrkan talar om förnyelsen som kommer med tron. Med grund i teologi och mänskliga rättigheter skulle denna förnyelse kunna få en mycket djupare innebörd. Samtidigt som utmaningarna är stora är vi övertygade om att det finns goda möjligheter till förändring av mansrollen på djupet när vi arbetar tillsammans med den globala kyrkorörelsen.

Detta är en debattartikel. Skribenten svarar för analys och åsikter i texten.

Vill du också skriva en debattartikel till Utvecklingsmagasinet? Kontakta oss på opinion@fuf.se

Dela det här: