Voices from the world – Hur ser det demokratiska läget ut i världen?

Alla rapporter pekar mot samma sak – det demokratiska utrymmet minskar. Hur står det till i världen när det kommer till demokratisering? Vad är Kinas roll och vad är USA:s roll med Biden som ny president? Vi har många frågor om läget i världen och har därför bjudit in Börje Ljunggren som vigt större delen åt sitt yrkesliv åt Asien, där han bland annat varit ambassadör i Vietnamn på 90-talet för att vidare vara ambassadör i Kina. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för Utrikesdepartementets Asienavdelning.  Idag är han bland annat senior medarbetare på UI och associate vid Harvards Asia Center, men är framför allt är han författare, med fokus på Kina där han exempelvis skrivit boken “Den kinesiska drömmen. Med utgångspunkten att ” Kina får ”autokratiseringens tredje våg” att växa i världen” har FUF med hjälp av Lennart Wohlgemuth som har lång erfarenhet av både bistånds- och utvecklingsfrågor och som är före detta gästprofessor i Afrikakunskap vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet, under en halvtimme fört samtalat med Börje Ljungren om hur demokratin i världen egentligen mår, med lite extra fokus på Kina, Indien och USA.

Här kan du läsa Börjes artikel i DN från 23/3- 2021 https://www.dn.se/kultur/borje-ljunggren-kina-far-autokratiseringens-tredje-vag-att-vaxa-i-varlden/

“Voices from The World” är röster från olika delar av världen, med exempelvis intervjuer med sakkunniga personer inom olika globala områden eller personer som befinner sig på plats i olika länder, med oss på FUF – Föreningen för utvecklingsfrågor. FUF jobbar för att sprida information om globala frågor så som mänskliga rättigheter, klimatet eller fred och konflikt för att nå en mer rättvis och hållbar värld.

Dela det här: